Nỗ lực của các doanh nghiệp trong công tác thu ngân sách

Nỗ lực của các doanh nghiệp trong công tác thu ngân sách

Lượt xem:

Những năm gần đây, nền kinh tế của tỉnh luôn đạt mức tăng trưởng khá, đặc biệt năm 2018 tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 5,59%/năm; tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 6%; đây cũng chính là năm đầu tiên tỉnh Sơn La tạo lập một mốc thu ngân sách mới với số thu đạt trên 5 nghìn tỷ đồng, vượt 13% so với dự toán HĐND, UBND tỉnh giao, đưa số thu ngân sách về đích trước 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra. Kết quả này đã phản ánh sự nỗ lực rất lớn của các cấp, ngành và toàn thể nhân dân, trong đó có vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn.
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ  ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE MÁY

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE MÁY

Lượt xem:

Ngày 28/6/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1112/QĐ - BTC về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy ban hành kèm theo Quyết định số 618/QĐ - BTC ngày 09/4/2019 của Bộ Tài chính, cụ thể:
CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA Tạm dừng hệ thống khai, nộp thuế điện tử và đóng băng ứng dụng  đáp ứng yêu cầu sáp nhập Chi cục Thuế  khu vực

CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA Tạm dừng hệ thống khai, nộp thuế điện tử và đóng băng ứng dụng đáp ứng yêu cầu sáp nhập Chi cục Thuế khu vực

Lượt xem:

Thực hiện Quyết định số 928/QĐ - BTC ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Sơn La. Theo đó, kể từ ngày 31/5/2019 Cục Thuế tỉnh Sơn La sẽ sáp nhập 12 Chi cục Thuế các huyện, thành phố thành 06 Chi cục Thuế khu vực với tên gọi như sau:
LUẬT QUÁN LÝ THUẾ SỬA ĐỔI Tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế

LUẬT QUÁN LÝ THUẾ SỬA ĐỔI Tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế

Lượt xem:

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua, gồm 17 chương, 152 điều, trong đó bổ sung nhiều quy định mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho NNT như: Mở rộng quyền của người nộp thuế; kéo dài thời hạn nộp quyết toán thuế TNCN; quyền được nhận văn bản liên quan nghĩa vụ thuế của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán…Đây là bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính thuế; nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý thuế và đảm bảo quyền lợi của NNT.
HƯỚNG DẪN MỚI  Về thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với Hợp tác xã

HƯỚNG DẪN MỚI Về thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với Hợp tác xã

Lượt xem:

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về hợp nhất thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế giữa cơ quan đăng ký hợp tác xã, quỹ tính dụng nhân dân và liên hiệp hợp tác xã (gọi tắt là hợp tác xã), ngày 08/04/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã. Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT đã quy định về hợp nhất thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế giữa cơ quan đăng ký hợp tác xã và cơ quan thuế đối với hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và liên minh HTX.
CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA  Hợp nhất 12 Chi cục Thuế thành 06 Chi cục Thuế khu vực

CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA Hợp nhất 12 Chi cục Thuế thành 06 Chi cục Thuế khu vực

Lượt xem:

Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tinh giản bộ máy; Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 09/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sắp xếp, hợp nhất Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 31/5/2019 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 928/QĐ-BTC về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Sơn La. Theo đó, kể từ ngày 31/5/2019 Cục Thuế tỉnh Sơn La sẽ sáp nhập 12 Chi cục Thuế các huyện, thành phố thành 06 Chi cục Thuế khu vực với tên gọi như sau:
Kết quả bước đầu thục hiện dịch vụ thuế điện tử eTax trên địa bàn tỉnh Sơn La

Kết quả bước đầu thục hiện dịch vụ thuế điện tử eTax trên địa bàn tỉnh Sơn La

Lượt xem:

Những năm qua, Cục Thuế tỉnh Sơn La đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế, các dịch vụ điện tử như khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử đã mang lại nhiều lợi ích cho người nộp thuế, tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, mang lại hiệu ứng tích cực đối với người dân và xã hội. Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả kê khai, nộp thuế, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý nghĩa vụ thuế và đổi mới công tác hỗ trợ trực tuyến cho người nộp thuế, từ ngày 6/5/2019, Cục Thuế đã chính thức triển khai dịch vụ thuế điện tử eTax đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La.
BÃI BỎ THÔNG TƯ 134/2014/TT-BTC VỀ GIA HẠN NỘP THUẾ, HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

BÃI BỎ THÔNG TƯ 134/2014/TT-BTC VỀ GIA HẠN NỘP THUẾ, HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Lượt xem:

Ngày 04/4/2019 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 18/2019/TT- BTC bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2019 về việc hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư. Thông tư số 18/2019/TT- BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2019.
MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

Lượt xem:

Ngày 21/2/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 về lệ phí trước bạ. Nghị định này đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung về lệ phí trước bạ, cụ thể như sau:
CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA Tập huấn triển khai dịch vụ hệ thống thuế điện tử eTax

CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA Tập huấn triển khai dịch vụ hệ thống thuế điện tử eTax

Lượt xem:

Ngày 26/4/2018, Cục Thuế tỉnh Sơn La tổ chức tập huấn triển khai dịch vụ hệ thống thuế điện tử eTaX đến cán bộ công chức các phòng chức năng của Cục Thuế và Chi cục Thuế các huyện, thành phố thuộc Cục Thuế tỉnh Sơn La.
MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

Lượt xem:

Ngày 21/2/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 về lệ phí trước bạ. Nghị định này đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung về lệ phí trước bạ, cụ thể như sau:
Từ tháng 5/2019 Sơn La triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax)

Từ tháng 5/2019 Sơn La triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax)

Lượt xem:

Với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất để Người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế, từ tháng 5/2019, Cục Thuế tỉnh Sơn La sẽ triển khai dịch vụ thuế điện tử (eTax) thay thế cho hệ thống khai thuế điện tử (iHTKK), nộp thuế điện tử (NTĐT) trước đây.
TIẾP TỤC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2018

TIẾP TỤC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2018

Lượt xem:

Nhằm hỗ trợ người nộp thuế trong thời điểm quyết toán thuế, đồng thời giải đáp các vướng mắc của NNT phát sinh trong quá trình thực hiện quyết toán thuế năm 2018. Trong tháng 3/2018, Tổng cục Thuế Nhà nước tổ chức Chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2018 trên trang website Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn), thời gian bắt đầu từ ngày 6/3/2019. Ngay trong ngày đầu tiên triển khai chương trình hỗ trợ quyết toán thuế, Tổng cục Thuế đã nhận được nhiều câu hỏi của NNT xoay quanh các nội dung quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2018. Cục Thuế tỉnh Sơn La chuyển tải toàn bộ nội dung buổi giao lưu trực tuyến để NNT nắm bắt và thực hiện.
THÔNG BÁO CỦA CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA  Về việc hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2018

THÔNG BÁO CỦA CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA Về việc hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2018

Lượt xem:

Nhằm hỗ trợ người nộp thuế (NNT) trong thời điểm quyết toán thuế, đồng thời giải đáp các vướng mắc của NNT phát sinh trong quá trình thực hiện quyết toán thuế năm 2018 Tổng cục Thuế Nhà nước tổ chức Chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2018 trên trang website Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn) trong tháng 3/2019, bắt đầu từ ngày 06/3/2019.
CÔNG BỐ 06 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI  TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ THUẾ

CÔNG BỐ 06 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ THUẾ

Lượt xem:

Ngày 28/9/2018 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1712/QĐ-BTC, công bố 06 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính và thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thuế các cấp, cụ thể:
 MỘT SỐ LƯU Ý  Về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018

MỘT SỐ LƯU Ý Về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018

Lượt xem:

Nhằm giúp doanh nghiệp nắm được các thủ tục cần thiết khi thực hiện quyết toán thuế, đồng thời đảm bảo chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tránh sai sót khi quyết toán thuế. Cục thuế Sơn La, lưu ý một số quy định khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2018 như sau:
QUY ĐỊNH MỚI Về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

QUY ĐỊNH MỚI Về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

Lượt xem:

Ngày 01/02/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.
ĐẢNG BỘ CỤC THUẾ  tổ chức giải thể thao truyền thống Mừng Đảng - Mừng xuân   lần thứ IX năm 2019

ĐẢNG BỘ CỤC THUẾ tổ chức giải thể thao truyền thống Mừng Đảng - Mừng xuân lần thứ IX năm 2019

Lượt xem:

Nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong đơn vị, phát huy tinh thần đoàn kết, giao lưu, tăng cường rèn luyện sức khoẻ theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Sơn La đã tổ chức giải thể thao truyền thống “ Mừng Đảng - Mừng Xuân - Mừng đất nước đổi mới và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”
MỘT SỐ LƯU Ý Trong kê khai hồ sơ khai thuế và quyết toán thuế

MỘT SỐ LƯU Ý Trong kê khai hồ sơ khai thuế và quyết toán thuế

Lượt xem:

Nhằm tạo điều kiện cho Người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế, thực hiện kê khai, nộp thuế đúng hạn, chính xác theo quy định của pháp luật, giảm thiểu sai sót liên quan đến việc kê khai nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Sơn La lưu ý trong kê khai và nộp hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế năm 2018 như sau: