Ngành Thuế đồng hành cùng doanh nghiệp

Lượt xem:


Trong những năm qua, kinh tế của tỉnh ta có bước chuyển biến khá tích cực, trong đó vai trò của doanh nghiệp có những đóng góp rất lớn. Bằng sự năng động sáng tạo, mạnh dạn đầu tư, bảo đảm định hướng, chiến lược phát triển phù hợp đem lại hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống cho người lao động, tăng tích lũy cho doanh nghiệp và đóng góp cho ngân sách Nhà nước.

Bước tiến của doanh nghiệp

 

 

Theo thống kê trên địa bàn tỉnh ta hiện có 1.490 doanh nghiệp, trong đó, doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực công nghiệp có 72 đơn vị; dịch vụ 165 đơn vị; nông nghiệp 65 đơn vị; thương mại 419 đơn vị; xây dựng 598 đơn vị; ngành khác 174 đơn vị. Ngoài ra, còn có 450 Chi nhánh, Văn phòng thuộc các loại hình doanh nghiệp có văn phòng đại diện tại Sơn La. Trong từng thời kỳ, mỗi giai đoạn khác nhau, các loại hình doanh nghiệp đều xây dựng phương án sản xuất kinh doanh và bám sát pháp luật để phát triển, nhất là vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phát triển trong thời kỳ hội nhập. Theo đánh giá, các doanh nghiệp Nhà nước luôn giữ vị trí chủ đạo trong đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; kinh tế tập thể, nhất là hợp tác xã tiếp tục phát triển, tạo liên kết hợp tác giữa các thành viên, mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển ngành nghề; kinh tế tư nhân phát triển mạnh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, xây dựng và đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, chế biến nông lâm sản, các doanh nghiệp và hợp tác xã đã thực sự là bà đỡ cho kinh tế nông nghiệp phát triển sản xuất hàng hóa. Nhiều doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, tốc độ tăng trưởng khá, có số nộp ngân sách lớn. Năm 2014, khối doanh nghiệp nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn nộp trên 1.545 tỷ đồng; doanh nghiệp nhà nước địa phương nộp 18,75 tỷ đồng; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 143, 877 tỷ đồng; doanh nghiệp ngoài quốc doanh 482,462 tỷ đồng, tiêu biểu như: Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu năm 2014, doanh thu 2.200 tỷ, nộp ngân sách 126 tỷ đồng. Công ty cổ phần Mía đường Sơn La, năm 2014, tổng doanh thu đạt gần 412 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 25 tỷ đồng. 2 doanh nghiệp tiêu biểu này đã vinh dự lọt vào tốp 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt 

 

Nam trong năm 2015.

 

 

Không chỉ đóng tới 80% vào số thu ngân sách trên địa bàn, cộng đồng doanh nghiệp còn tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

 

 

 

 

Đồng hành cùng doanh nghiệp

 

 

Cùng với ngành Thuế cả nước, trong thời gian qua, Cục Thuế tỉnh Sơn La đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa ngành Thuế nhằm tạo điều kiện tối đa cho người nộp thuế, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Công tác quản lý thuế đã được cải cách theo hướng người nộp thuế tự tính, tự khai, tự nộp thuế vào ngân sách Nhà nước. Tiếp tục rà soát cắt giảm các thủ tục hành chính thuế. Đã triển khai cho các doanh nghiệp thực hiện khai và nộp thuế qua mạng, nhờ vậy đã giúp các doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ về thuế cho doanh nghiệp.

 

 

 

 

Đồng hành cùng doanh nghiệp, trong những năm qua, Cục Thuế Sơn La tích cực tham mưu với UBND tỉnh ban hành các cơ chế nhằm tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Các chính sách miễn, giảm và gia hạn được triển khai kịp thời. Công tác tư vấn, hỗ trợ cho người nộp thuế được thực hiện dưới nhiều hình thức như: trao đổi qua Hội nghị giao lưu trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của ngành;  Hội nghị đối thoại với người nộp thuế và tuần lễ “lắng nghe người nộp thuế”. Đặc biệt là Cục Thuế tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng, các cấp chính quyền thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi để các doanh nghiệp và người nộp thuế đầu tư phát triển. Bên cạnh đó, công tác thi đua khen thưởng, tuyên dương các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh thực hiện tốt chính sách thuế được tổ chức hằng năm. Năm 2014 toàn tỉnh có 108 điển hình được tuyên dương khen thưởng được Bộ Tài chính, UBND tỉnh tặng Bằng khen, Tổng cục Thuế và Cục Thuế tỉnh tặng giấy khen.

 

 

 

 

Phát huy thành quả đạt được, trong chặng đường tiếp theo, Cục Thuế Sơn La và cộng đồng các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh các phong thi đua thiết thực, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách tại địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

 

 

 

 Nguồn: Báo Sơn La