Ngành thuế triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

Lượt xem:


Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt thủ tục hành chính về thuế, từ đầu tháng 8/2017 đến nay, Cục Thuế tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp”.

Theo đó, các thủ tục hành chính ban đầu của doanh nghiệp được cán bộ công chức Cục Thuế hướng dẫn cụ thể và thực hiện hoàn thành với thời gian nhanh nhất, giúp các doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, mở chuyên mục Ngành thuế “Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp” trên website của Cục Thuế tỉnh (tại địa chỉ http://sonla.gdt.gov.vn) để cung cấp những thông tin cần thiết và đưa ra một số tình huống thường gặp, nhằm hỗ trợ, tuyên truyền, hướng dẫn về khai và nộp thuế điện tử, cũng như giới thiệu các chính sách thuế mới được sửa đổi, bổ sung, thay thế, để người nộp thuế có thể nắm bắt kịp thời và thực hiện tốt quyền lợi, nghĩa vụ của mình. Để chương trình triển khai đạt hiệu quả, Cục Thuế tỉnh đã thành lập các tổ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại Cục Thuế và chi cục thuế các huyện, thành phố. Phối hợp với các đơn vị làm đại lý thuế, doanh nghiệp cung cấp phần mềm kế toán, phần mềm chữ ký số cho doanh nghiệp. Với những nội dung cụ thể, đó là: Cung cấp danh sách, địa chỉ, số điện thoại của các doanh nghiệp đăng ký với cơ quan thuế tham gia thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông địa phương tuyên truyền hướng dẫn các thủ tục ban đầu đối với các doanh nghiệp mới thành lập. Chuyển tải các quy định, thủ tục hành chính thuế liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp, như: Hướng dẫn về hồ sơ chuẩn bị thành lập doanh nghiệp, các thủ tục ban đầu mà doanh nghiệp phải thực hiện, hướng dẫn khai thuế, nộp thuế; hướng dẫn về hóa đơn, sổ sách kế toán; các văn bản liên quan; giới thiệu về kê khai, nộp và hoàn thuế điện tử... Sau hơn 3 tháng triển khai, đến nay một số doanh nghiệp đã đăng ký phối hợp với cơ quan thuế thực hiện chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp. Các cơ quan, đơn vị liên quan cam kết sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất, chi phí thấp nhất cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, như: Miễn phí dịch vụ tư vấn việc thành lập doanh nghiệp mới và doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ cá thể trong năm 2017, 2018; miễn phí dịch vụ làm thủ tục về thuế, đại lý thuế trong 6 tháng đầu sử dụng dịch vụ và giảm 50% trong 3 tháng tiếp theo đối với hợp đồng dịch vụ có thời hạn 12 tháng, tặng 1 phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA đối với toàn bộ các doanh nghiệp thành lập trong năm 2017; tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán cho các doanh nghiệp mới thành lập có nhu cầu đăng ký gói dịch vụ; cung cấp các tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán MISA cho các doanh nghiệp mới thành lập...

 

Trong thời gian tới, Cục Thuế tỉnh tiếp tục chỉ đạo chi cục thuế các huyện, thành phố làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh giải quyết các thủ tục hành chính trong thời gian ngắn nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Tiếp tục kêu gọi các đơn vị, tổ chức cung cấp dịch vụ thuế trên địa bàn thực hiện hiệu quả các chương trình hỗ trợ miễn phí, giảm giá dịch vụ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong giai đoạn đầu kinh doanh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật thuế, đặc biệt là các chính sách ưu đãi, khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách.

 

Thu Mây (Cục Thuế tỉnh)