BIDV Chi nhánh Sơn La: Khai trương phòng giao dịch Yên Châu

Lượt xem:


Ngày 19/6, tại tiểu khu 1, thị trấn Yên Châu, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn La (BIDV Chi nhánh Sơn La) đã tổ chức lễ khai trương Phòng giao dịch Yên Châu.

Cắt băng khai trương Phòng giao dịch BIDV Yên Châu.

 

Phòng giao dịch Yên Châu được thành lập theo Quyết định số 2070/QĐ-BIDV của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trực thuộc BIDV Chi nhánh Sơn La. Đây là phòng giao dịch thứ 7 của BIDV Chi nhánh Sơn La tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Việc thành lập Phòng giao dịch Yên Châu sẽ giúp cho BIDV Chi nhánh Sơn La mở rộng việc cung cấp các dịch vụ tiện ích của ngân hàng hiện đại, tăng cường huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, HTX tiếp cận với nguồn vốn của BIDV để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.