Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về sắp xếp, kiện toàn Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

Lượt xem:


Ngày 25/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về sắp xếp, kiện toàn Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh chúc mừng

các đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Vỵ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 

 

Tại Hội nghị đã công bố Quyết định số 717-QĐ/TU ngày 11/9/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về sắp xếp, kiện toàn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Theo đó, sáp nhập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh với Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh thành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trực thuộc Đảng bộ tỉnh. Chuyển các tổ chức cơ sở đảng từ Đảng bộ Khối doanh nghiệp về Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh gồm 15 tổ chức cơ sở đảng;  chuyển 21 tổ chức cơ sở  đảng về Đảng bộ Thành phố; 21 chi bộ trực thuộc đảng bộ cấp xã, phường thuộc Đảng bộ Thành phố; 1 tổ chức cơ sở đảng về Đảng bộ huyện Mai Sơn. Chỉ định 27 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; chỉ định 7 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Chỉ định đồng chí Nguyễn Bá Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Chỉ định 2 đồng chí giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh gồm: đồng chí Nguyễn Văn Tải, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Vương Đình Chiến, Trưởng phòng Huyện, cở sở đảng, đảng viên, Ban Tổ chức tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

 

Hội nghị cũng đã công bố Quyết định số 725-QĐ/TU ngày 18/9/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về phân công Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020, quyết định đồng chí Lường Văn Hoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy Ban Kiểm tra tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhận công tác tại cơ quan Ủy Ban Kiểm tra tỉnh ủy từ ngày 1/10/2018.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, nhấn mạnh: Việc sắp xếp, kiện toàn Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh là đề án quan trọng của tỉnh; đồng thời, đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh…

Theo Báo Sơn La