CÔNG BỐ 06 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ THUẾ

Lượt xem:


Ngày 28/9/2018 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1712/QĐ-BTC, công bố 06 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính và thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thuế các cấp, cụ thể:

  1. Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử/ thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử 

    ( Tổng cục Thuế thực hiện)

       2. Cấp mã hóa đơn điện tử ( Tổng cục Thuế thực hiện)

3. Hủy hóa đơn điện tử  ( Tổng cục Thuế thực hiện)

  1. Đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế ( Tổng cục Thuế; Cục Thuế; Chi cục Thuế  thực hiện)
  2. Kê khai dữ liệu hóa đơn điện tử, chứng từ hóa đơn, dịch vụ bán ra thuế  (Tổng cục Thuế; Cục Thuế; Chi cục Thuế  thực hiện)
  3. Đề nghị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử ( Tổng cục Thuế thực hiện)

   Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2018. Toàn bộ nội dung của 06 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế được đăng tải trên trang thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh Sơn La theo địa chỉ: sonla.gdt.gov.vn và được niêm yết công khai tại Trung tâm hành chính công tỉnh; Trung tâm hành chính công và Chi cục Thuế các huyện, thành phố./.

                                                                                         Thu Mây