THÔNG BÁO CỦA CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA Về việc hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2018

Lượt xem:


Nhằm hỗ trợ người nộp thuế (NNT) trong thời điểm quyết toán thuế, đồng thời giải đáp các vướng mắc của NNT phát sinh trong quá trình thực hiện quyết toán thuế năm 2018 Tổng cục Thuế Nhà nước tổ chức Chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2018 trên trang website Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn) trong tháng 3/2019, bắt đầu từ ngày 06/3/2019.

Theo đó, NNT sẽ được cơ quan thuế trực tiếp trả lời các vướng mắc liên quan đến chính sách thuế; khai các mẫu biểu quyết toán thuế, nộp hồ sơ quyết toán thuế; hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng khai quyết toán thuế;... trên website của Tổng cục Thuế.

Cụ thể thời gian tổ chức chương trình như sau:

1. Chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Vào chiều thứ 4 hàng tuần,  các ngày 6/3, 13/3, 20/3 và ngày 27/3/2019, bắt đầu từ 14h00’ và kết thúc lúc 16h00’.

2. Chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Vào ngày 14/3/2019 (thứ  5), bắt đầu từ 13h30’ và kết thúc lúc 16h30’.

Như vậy, vào thời gian chương trình diễn ra, người nộp thuế có các vướng mắc liên quan đến quyết toán thuế năm 2018 có thể truy cập vào website Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn) để trực tiếp đặt câu hỏi và Tổng cục Thuế sẽ trả lời trực tiếp các câu hỏi của NNT trên website.

Ngoài chương trình hỗ trợ trực tuyến của Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Sơn La cũng sẽ trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn những vướng mắc khi quyết toán thuế năm 2018 cho NNT trên địa bàn. Thời gian hỗ trợ: Vào tất cả các ngày làm việc trong tháng 3/2019. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hỗ trợ, hướng dẫn về các nội dung liên quan đến quyết toán thuế năm 2018, đề nghị liên lạc theo các số điện thoại : 0212 3 854 240 (Phòng tuyên truyền); 0212 3 852 228 (Phòng kê khai và kế toán thuế); 0212 3 858 683 (Phòng quản lý Thuế thu nhập cá nhân); 0212 3 751 571 (Phòng kiểm tra thuế số 1); 0212 3 752 289( Phòng kiểm tra thuế số 2).

Ngày 15/3/2019, Cục Thuế tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến theo định kỳ trên trang thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh Sơn La theo địa chỉ www.sonla.gdt.gov.vn. Các doanh nghiệp có thể gửi trực tiếp câu hỏi để Cục Thuế tỉnh Sơn La trực tiếp trả lời, hướng dẫn về các nội dung liên quan đến quyết toán thuế năm 2018 và các vướng mắc trong triển khai thực hiện chính sách thuế hiện hành.

Cục Thuế tỉnh Sơn La trân trọng thông báo tới các tổ chức, cá nhân SXKD trên địa bàn biết và chủ động liên hệ với cơ quan thuế để công tác quyết toán thuế năm 2018 đảm bảo thời gian và thực hiện theo đúng quy định./.

                                                             CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA