Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La: Phiên họp Ban Chấp hành lần thứ XI

Lượt xem:


Ngày 21/3, Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La đã tổ chức Phiên họp Ban Chấp hành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2013-2018. Dự Phiên họp có đại diện một số sở, ngành của tỉnh.

 

 

 

Phiên họp Ban chấp hành lần thứ XI, Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2013-2018.

 

Trong năm vừa qua, Hiệp hội đã thường xuyên tổ chức các đợt khảo sát, nắm tình hình hoạt động kinh doanh, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các thành viên đến các cấp có thẩm quyền, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động. Vận động các doanh nghiệp, hội viên phát triển các sản phẩm du lịch mới; đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho việc phát triển ngành du lịch; thường xuyên tổ chức xúc tiến quảng bá, trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp hội viên với các công ty lữ hành, Hiệp hội du lịch Hà Nội và các tỉnh phía Bắc... Phiên họp đã tập trung chỉ ta những tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh công tác phát triển hội viên; thành lập thêm các chi hội ngành nghề trực truộc; tư vấn, hỗ trợ các hội viên về các chủ trương, chính sách phát triển du lịch của Nhà nước; nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch và tiếp tục mở rộng các hoạt động liên kết, hợp tác phát triển các sản phẩm du lịch tới 16 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc...


Phiên họp đã thảo luận về việc chuẩn bị cho Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2024, thời gian dự kiến tổ chức Đại hội vào tháng 5/2019.

 

 

Phiên họp Ban chấp hành lần thứ XI, Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2013-2018.

 

Trong năm vừa qua, Hiệp hội đã thường xuyên tổ chức các đợt khảo sát, nắm tình hình hoạt động kinh doanh, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các thành viên đến các cấp có thẩm quyền, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động. Vận động các doanh nghiệp, hội viên phát triển các sản phẩm du lịch mới; đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho việc phát triển ngành du lịch; thường xuyên tổ chức xúc tiến quảng bá, trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp hội viên với các công ty lữ hành, Hiệp hội du lịch Hà Nội và các tỉnh phía Bắc... Phiên họp đã tập trung chỉ ta những tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh công tác phát triển hội viên; thành lập thêm các chi hội ngành nghề trực truộc; tư vấn, hỗ trợ các hội viên về các chủ trương, chính sách phát triển du lịch của Nhà nước; nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch và tiếp tục mở rộng các hoạt động liên kết, hợp tác phát triển các sản phẩm du lịch tới 16 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc...


Phiên họp đã thảo luận về việc chuẩn bị cho Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2024, thời gian dự kiến tổ chức Đại hội vào tháng 5/2019.