CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA Tạm dừng hệ thống khai, nộp thuế điện tử và đóng băng ứng dụng đáp ứng yêu cầu sáp nhập Chi cục Thuế khu vực

Lượt xem:


Thực hiện Quyết định số 928/QĐ - BTC ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Sơn La. Theo đó, kể từ ngày 31/5/2019 Cục Thuế tỉnh Sơn La sẽ sáp nhập 12 Chi cục Thuế các huyện, thành phố thành 06 Chi cục Thuế khu vực với tên gọi như sau:

- Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Mộc Châu và Chi cục Thuế huyện Vân Hồ thành Chi cục Thuế khu vực Mộc Châu - Vân Hồ. Địa điểm đặt trụ sở tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (Tiểu khu 4, Thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La);

- Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Sông Mã và Chi cục Thuế huyện Sốp Cộp thành Chi cục Thuế khu vực Sông Mã - Sốp Cộp. Địa điểm đặt trụ sở tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La (Bản trại giống, xã Nà Ngịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La);

- Hợp nhất Chi cục Thuế thành phố Sơn La và Chi cục Thuế huyện Mường La thành Chi cục Thuế khu vực Thành phố Sơn La - Mường La. Địa điểm đặt trụ sở tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La (Bản Mé Ban, đường Hoàng Quốc Việt, phường Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La);

- Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Mai Sơn và Chi cục Thuế huyện Yên Châu thành Chi cục Thuế khu vực Mai Sơn - Yên Châu. Địa điểm đặt trụ sở tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La (Thị trấn Mai Sơn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La);

- Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Thuận Châu và Chi cục Thuế huyện Quỳnh Nhai thành Chi cục Thuế khu vựcThuận Châu - Quỳnh Nhai. Địa điểm đặt trụ sở tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La (Thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La);

- Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Phù Yên và Chi cục Thuế huyện Bắc Yên thành Chi cục Thuế khu vực Phù Yên - Bắc Yên. Địa điểm đặt trụ sở tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Khối 1, Thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La)

Để triển khai  thực hiện tốt việc tổ chức bàn giao, chuyển đổi dữ liệu, nâng cấp ứng dụng đáp ứng mô hình Chi cục Thuế khu vực. Cơ quan thuế sẽ tạm dừng hệ thống Nộp thuế điện tử (NTĐT), hệ thống Thuế điện tử Etax - phân hệ NTĐT và đóng băng ứng dụng (khóa quyền cập nhật, xử lý dữ liệu) trên các hệ thống ứng dụng để các Chi cục Thuế sáp nhập thực hiện bàn giao.

Thời gian tạm dừng hệ thống và đóng băng dữ liệu được thực hiện từ 17h00 ngày 2/8/2019 đến 8h00 ngày 5/8/2019. Trong thời gian này, Cục Thuế tỉnh Sơn La tạm dừng việc tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua hệ thống liên thông giữa cơ quan Thuế  với Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh để thực hiện công tác bàn giao, chuyển đổi dữ liệu, nâng cấp ứng dụng,

Kể từ 18h ngày 02/8/2019 đến 8h ngày 05/8/2019, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Sơn La sẽ không đăng nhập được vào hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử, Nộp thuế điện tử và Khai thuế qua mạng (Khi đăng nhập các hệ thống có cảnh báo không cho phép đăng nhập để phục vụ công tác hợp nhất các Chi cục Thuế).

Bắt đầu từ 8h ngày 05/8/2019, tổ chức, cá nhân trên toàn tỉnh khi thực hiện các thủ tục giao dịch về thuế, đề nghị NNT chọn cơ quan thuế quản lý có tên đầu tương ứng với địa bàn của tổ chức, cá nhân người nộp thuế (ví dụ: Trước tháng  8/2019 nếu NNT thuộc Chi cục Thuế Mộc Châu quản lý thì từ ngày 01/ 8/2019,  NNT thuộc Chi cục Thuế khu vực Mộc Châu – Vân Hồ quản lý)

Trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị NNT phản ánh những vướng mắc về  Cục Thuế tỉnh Sơn La theo số điện thoại 0212 3854 240; 0212 3854 462 để được hỗ trợ, giải đáp./.        

                                                             TM