HỘI NGHỊ HỌP BÀN GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, TƯ VẤN, HỖ TRỢ VÀ GIÚP ĐỠ DOANH NGHIỆP

Lượt xem:


Chiều ngày 14/8/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị họp bàn giải pháp nâng cao hoạt động xúc tiến đầu tư, tư vấn, hỗ trợ và giúp đỡ doanh nghiệp. Đồng chí Đặng Ngọc Hậu – Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Ông Hoàng Chí Thức – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La; lãnh đạo các phòng, ban Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư; Thành viên Ban Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp – Hiệp hội Du lịch tỉnh.

 

 Hội nghị họp bàn giải pháp nâng cao hoạt động xúc tiến đầu tư, tư vấn, hỗ trợ và giúp đỡ doanh nghiệp

Tại Hội nghị, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư đã báo cáo kết quả hoạt động từ khi thành lập đến nay, khó khăn, vướng mắc và đề xuất cơ chế phối hợp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch. Trong đó, được đánh giá cao về kết quả hoạt động tư vấn, hỗ trợ đầu tư và xúc tiến thương mại: Giới thiệu được 25 nhà đầu tư đến các huyện, thành phố để lựa chọn địa điểm đầu tư; hoàn thiện thủ tục đầu tư cho 35 dự án; hoàn thiện thủ tục đăng ký cho 30 doanh nghiệp; theo dõi hỗ trợ 10 dự án trọng điểm; phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tổ chức 03 chương trình “Cà phê doanh nhân”; triển khai chuỗi sự kiện xúc tiến tiêu thụ nông sản an toàn tỉnh Sơn La góp phần đưa chỉ tiêu xuất khẩu vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ đề ra.

Đại diện cho Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch Ông Hoàng Chí Thức – Chủ tịch Hiệp hội cũng bày tỏ sự thống nhất, đồng tình của Hiệp hội đối với chủ trương nâng cao hoạt động xúc tiến đầu tư, tư vấn, hỗ trợ và giúp đỡ doanh nghiệp của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư theo hướng mô hình đặt hàng, góp phần cải thiện cải cách thủ tục hành chính đối với Doanh nghiệp; tuy nhiên cần phải tổ chức lại bộ máy, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ nhằm đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Đặng Ngọc Hậu – Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp thống nhất việc đề xuất với UBND tỉnh về việc nâng cao hoạt động xúc tiến đầu tư, tư vấn, hỗ trợ và giúp đỡ doanh nghiệp của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư. Yêu cầu Trung tâm Xúc tiến Đầu tư sớm hoàn thiện đề án hoạt động theo hướng tư vấn, hỗ trợ và giúp đỡ doanh nghiệp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

 Hội nghị họp bàn giải pháp nâng cao hoạt động xúc tiến đầu tư, tư vấn, hỗ trợ và giúp đỡ doanh nghiệp

Tại Hội nghị, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư đã báo cáo kết quả hoạt động từ khi thành lập đến nay, khó khăn, vướng mắc và đề xuất cơ chế phối hợp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch. Trong đó, được đánh giá cao về kết quả hoạt động tư vấn, hỗ trợ đầu tư và xúc tiến thương mại: Giới thiệu được 25 nhà đầu tư đến các huyện, thành phố để lựa chọn địa điểm đầu tư; hoàn thiện thủ tục đầu tư cho 35 dự án; hoàn thiện thủ tục đăng ký cho 30 doanh nghiệp; theo dõi hỗ trợ 10 dự án trọng điểm; phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tổ chức 03 chương trình “Cà phê doanh nhân”; triển khai chuỗi sự kiện xúc tiến tiêu thụ nông sản an toàn tỉnh Sơn La góp phần đưa chỉ tiêu xuất khẩu vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ đề ra.

Đại diện cho Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch Ông Hoàng Chí Thức – Chủ tịch Hiệp hội cũng bày tỏ sự thống nhất, đồng tình của Hiệp hội đối với chủ trương nâng cao hoạt động xúc tiến đầu tư, tư vấn, hỗ trợ và giúp đỡ doanh nghiệp của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư theo hướng mô hình đặt hàng, góp phần cải thiện cải cách thủ tục hành chính đối với Doanh nghiệp; tuy nhiên cần phải tổ chức lại bộ máy, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ nhằm đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Đặng Ngọc Hậu – Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp thống nhất việc đề xuất với UBND tỉnh về việc nâng cao hoạt động xúc tiến đầu tư, tư vấn, hỗ trợ và giúp đỡ doanh nghiệp của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư. Yêu cầu Trung tâm Xúc tiến Đầu tư sớm hoàn thiện đề án hoạt động theo hướng tư vấn, hỗ trợ và giúp đỡ doanh nghiệp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.