CÁC CHI BỘ THUỘC ĐẢNG BỘ CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ (2020 - 2023)

Lượt xem:


Thực hiện Kế hoạch số 47- KH/ĐU ngày 09/10/2019 của Đảng uỷ Cục Thuế Sơn La về tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2020 -2023), tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Thuế lần thứ X (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Trong thời gian 05 ngày (từ ngày 04 đến ngày 08/01/2020) 10 Chi bộ thuộc các phòng nghiệp vụ cơ quan Cục Thuế và các Chi cục Thuế khu vực, trực thuộc Đảng bộ Cục Thuế đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ (2020 -2023).

Đ/c Nguyễn Quang Việt, Bí thư đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh

                       tặng hoa chúc mừng BCH chi bộ TCCB -KTNB

Để rút kinh nghiệm cho việc tổ chức Đại hội theo mô hình tổ chức cơ sở Đảng được sắp xếp lại theo mô hình tổ chức bộ máy mới, Đảng ủy Cục Thuế đã phê duyệt phương án tổ chức Đại Hội điểm đối với Chi bộ phòng Thanh tra  - Kiểm tra thuế số 1 và Chi bộ Chi cục Thuế khu vực Mộc Châu - Vân Hồ.

          Tại Đại hội, các Chi bộ đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2017 - 2019 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công các lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những  thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra những bài học kinh nghiệm qua thực hiện Nghị quyết của nhiệm kỳ qua. Đặc biệt là việc phân tích, đánh giá kết quả đã đạt được trên tất cả các mặt công tác; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện  tự diễn biến”, tự chuyển hóa”  trong nội bộ ".

Đại hội tại 06 Chi bộ thuộc các Chi cục Thuế khu vực đã khẳng định: việc sáp nhập các Chi cục Thuế thành Chi cục Thuế khu vực và việc sắp xếp lại tổ chức Đảng không làm ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và triển khai thực hiện các Chỉ thị Nghị quyết của các Chi bộ.

Các Chi bộ cũng nghiêm túc nhìn nhận và chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm làm tiền đề cho việc triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết của Đại hội, một số Đảng viên thuộc các Chi bộ đã tham gia các ý kiến tham luận về thực hiện chuyên môn và công tác phát triển Đảng cũng như việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Các Chi bộ cũng đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể trong thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2023 và đã được các Đảng viên trong từng Chi bộ nhất trí và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2023. Các Đảng viên đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Cục Thuế khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Sơn La lần thứ  X, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và công tâm, Đảng viên thuộc các Chi bộ đã sáng suốt lựa chọn những đồng chí Đảng viên tiêu biểu có phẩm chất đạo đức chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào cấp ủy Chi bộ; chức danh Bí thư, Phó bí thư. Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Thuế lần thứ X (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Sau 05 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội các Chi bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ (2020 - 2023) thuộc Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Sơn La đã thành công tốt đẹp. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; là dịp tuyên truyền cho các Đảng viên nâng cao nhận thức về vai trò của Đảng; đồng thời góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023. Tin tưởng rằng, dưới sự Lãnh đạo của Đảng bộ Cục Thuế cùng với sự năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết của Cấp uỷ Chi bộ mới; sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ Cục Thuế  sẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp để Cục Thuế tỉnh Sơn La hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong năm 2020 và các năm tiếp sau, góp phần xây dựng Đảng bộ Cục Thuế trong sạch vững mạnh./.

                                                              Thu Mây