CẢNH BÁO HÀNH VI MẠO DANH NHÂN VIÊN HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH ĐẾN THU TIỀN HỘI PHÍ TẠI DOANH NGHIỆP

Lượt xem:


Theo phản ánh từ một số doanh nghiệp hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; hiện nay, có đối tượng mạo danh là nhân viên Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đến trụ sở các đơn vị, doanh nghiệp để yêu cầu nộp hội phí.

 

Về vấn đề này, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh có ý kiến như sau:

1. Quy định về việc thu hội phí: Căn cứ kết luận của Ban Thường trực, hàng năm, Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát hành công văn đôn đốc hội viên nộp hội phí bằng 02 hình thức (thứ nhất: chuyển khoản vào tài khoản Hiệp hội; thứ hai: nộp trực tiếp tại Văn phòng Hiệp hội có phiếu thu xác nhận)

2. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh không có chủ trương cử nhân viên của Hiệp hội đến các đơn vị, doanh nghiệp Hội viên trực tiếp thu hội phí.

Vậy Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trân trọng thông báo đến các đơn vị, doanh nghiệp hội viên trên địa bàn được biết và đề phòng.

 

Tải file đính kém: Bấm vào đây để tải file