Phiên họp Chính phủ tháng 6/2020 trực tuyến với các địa phương

Lượt xem:


Ngày 2/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Phiên họp Chính phủ tháng 6/2020 trực tuyến với các địa phương. Dự Phiên họp có lãnh đạo các bộ, ngành, doanh nghiệp, hiệp hội Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh ta, dự Phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự Phiên họp Chính phủ tháng 6/2020 trực tuyến tại điểm cầu Sơn La.

 

Phiên họp đã nghe các báo cáo: Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết 42/NQ-CP, Nghị quyết 84/NQ-CP, Chỉ thị 11/CT-TTg; tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm; tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm; công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử; tình hình triển khai gói an sinh xã hội, thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tình hình và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

 

Mặc dù đại dịch COVID-19 làm cho nền kinh tế thế giới khủng hoảng trầm trọng nhưng đất nước ta vẫn có những điểm sáng. Nền tảng vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát; nền kinh tế không bị rơi vào suy thoái, tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 1,81%, thấp nhất 10 năm qua nhưng là mức tăng trưởng khá so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo. Xuất siêu đạt mức 4 tỷ USD, trong đó xuất khẩu khu vực trong nước đạt khá cao, lên đến 11,7%, góp phần cải thiện cán cân thanh toán, tăng dự trữ ngoại hối và ổn định tỷ giá. An ninh năng lượng và an ninh lương thực được quan tâm chỉ đạo, bảo đảm cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân, nhất là giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng vẫn dành nguồn lực bảo đảm an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin, truyền thông được triển khai phù hợp đã góp phần động viên, cổ vũ, khơi dậy truyền thống tốt đẹp, tự hào dân tộc. TTATXH được bảo đảm; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động kinh tế, xã hội để thích ứng nhanh trong bối cảnh dịch bệnh. Thúc đẩy mạnh mẽ trong xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế gắn với cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ người dân và doanh nghiệp…

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, nước ta còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch COVID-19. Việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật còn chậm, như việc triển khai các luật: Quy hoạch; An ninh mạng; Phòng, chống tham nhũng. Nhiều nhiệm vụ chậm triển khai, chậm tháo gỡ vướng mắc; một số vấn đề tồn tại nhiều năm nhưng chưa có nhiều chuyển biến, như: Giải ngân vốn đầu tư công; sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp; tiến độ triển khai một số dự án, công trình giao thông, công nghiệp trọng điểm. Một số bộ, cơ quan, địa phương còn thiếu quyết liệt, chưa tích cực thay đổi, chưa chủ động tìm hướng đi mới trong xây dựng thể chế, chính sách, chưa có nhiều đổi mới, bứt phá…

 

Phát biểu Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tổng hợp, giải đáp kiến nghị của các địa phương và giao nhiệm vụ cho từng bộ giải quyết cụ thể các nhiệm vụ. Nhấn mạnh tình hình 6 tháng cuối năm dự báo sẽ rất thách thức, sức ép về kiểm soát lạm phát là rất lớn, thị trường đầu ra cho sản xuất, kinh doanh, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo, dệt may, da giày… còn nhiều khó khăn. Để kích thích tăng trưởng, phục hồi nhanh và thúc đẩy phát triển kinh tế, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương cần tập trung cao độ, nghiêm túc, quyết liệt, khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các giải pháp đề ra tại các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu hoàn thành cao nhất các kế hoạch phát triển KT - XH năm 2020. 

Phong Lưu

Theo baosonla.org.vn