Công văn của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19

Lượt xem:


Trước tình hình diễn biến của dịch Covid-19; ngày 20 tháng 8 năm 2020, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 202) đã ban hành công văn số 90/CV-BCĐ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.