Hướng dẫn các quy định về điều kiện kinh doanh và năng lực kỹ thuật đối với cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy

Lượt xem:


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Sơn La tại công văn số 2096/UBND-KT về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ngày 19 tháng 8 năm 2020, Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La đã ban hành hướng dẫn về các quy định về điều kiện kinh doanh và năng lực kỹ thuật đối với cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy.

(minh họa)

Theo đó, các tổ chức, cá nhân thành lập hoặc đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy và đầu tư phương tiện thủy đáp ứng các quy định sau:

1. Điều kiện kinh doanh của cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa (Phụ lục 1)

2. Yêu cầu về năng lực kỹ thuật của cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa (Phụ lục 2)

3. Khi các tổ chức, cá nhân tiến hành các thủ tục đầu tư hoàn thiện theo quy định, liên hệ sở Giao thông vận tải để được hướng dẫn xác nhận và thông báo năng lực kỹ thuật cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa để đảm bảo hoạt động theo quy định.

Khi cần hỗ trợ và tư vấn liên hệ Sở Giao thông vận tải (Phòng quản lý vận tải, phương tiện & người lái. Điện thoại: 02123.855.657 - 0965.987.987)

Xem và tải nội dung các Phụ lục tại đây : Công văn số 100/CV-SBA ngày 24/8/2020