Phòng chống thiên tai bảo đảm an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng năm 2020

Lượt xem:


Thực hiện công văn số 2633/UBND-KT ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc rà soát, chủ động phương án ứng phó động đất và mưa lũ. Ngày 24/8/2020 Sở Xây dựng tỉnh đã ban hành công văn 1656/SXD-XXGĐ về việc phòng chống thiên tai bảo đảm an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng năm 2020, theo đó Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các Công ty viễn thông trên địa bàn tỉnh (các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng các công trình dạng tháp, trụ BTS): Thực hiện báo cáo chi tiết số lượng công trình đang quản lý, khai thác, sử dụng theo phân cấp công trình (05 cấp theo quy định của Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng), thời gian đưa vào sử dụng và vị trí xây dựng, đặc biệt đối với các công trình đặt tại các vị trí xung yếu như: khu vực thường xuyên chịu tác động cả bão, lũ, động đất, khu vực đông dân cư...; thực hiện công tác kiểm định chất lượng công trình theo chu kỳ, bảo trì, sửa chữa khắc phục các tồn tại (nếu có); lập kế hoạch và khẩn trương tổ chức thực hiện công tác kiểm định chất lượng công trình sớm phát hiện các nguy cơ, làm tốt công tác bảo trì năm 2020 và các năm tiếp theo, kết quả báo cáo về Sở Xây dựng để theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các công việc nêu trên.

2. Các đơn vị thi dông xây lắp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh: 

- Khi lập biện pháp thi công xây dựng công trình phải có phương án phòng chống thiên tai và phương án thi công trong mùa mưa bão, trong đó quy định rõ các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, máy móc thiết bị và công trình xây dựng;

- Đối với các công trình đang thi công có sử dụng trục tháp phải lập biện pháp thi công đảm bảo an toàn cần trục tháp trong trường hợp mưa bão, động đất (neo, giằng, tháo dỡ...) đảm bảo khả thi, chủ động, hiệu quả, an toàn;

- Trường hợp có sự cố do ảnh hưởng của động đất, mưa lũ đề nghị chủ đầu tư báo cáo chính quyền địa phương, Sở Xây dựng để có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời.

Tải file đính kém: Bấm vào đây để tải file