Chính phủ ban hành Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

Lượt xem:


Ngày 01/09/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2020/NĐ-CP về Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam.

Theo đó Nghị định quy định, Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam đối với nhập khẩu, xuất khẩu; tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ; cấp giấy phép FLEGT (do Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam cấp để xuất khẩu; tạm nhập, tái xuất lô hàng gỗ sang Liên minh châu Âu).

Nghị định quy định gỗ hợp pháp là gỗ, sản phẩm gỗ được khai thác, nhập khẩu, xử lý tịch thu, vận chuyển, mua bán, chế biến, xuất khẩu phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, các quy định liên quan của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và pháp luật có liên quan của quốc gia nơi khai thác gỗ xuất khẩu vào Việt Nam. Gỗ nhập khẩu, xuất khẩu phải đảm bảo hợp pháp, được làm thủ tục xuất, nhập khẩu và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan theo quy định của pháp luật về Hải quan. Đồng thời quy định các tiêu chí xác định và thẩm quyền công bố quốc gia thuộc vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam. Tiêu chí xác định và thẩm quyền công bố loại gỗ rủi ro nhập khẩu vào Việt Nam, Hồ sơ gỗ nhập khẩu, xuất khẩu. Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu. Phân loại cụ thể doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ, việc cấp giấy phép FLEGT và đánh giá độc lập việc thực hiện của hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam.

Trình tự phân loại doanh nghiệp và xuất khẩu gỗ được quy định chi tiết tại Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/09/2020.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/10/2020./.

 

 

                                                                                           Phương Mai - TTHT