Ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối các CQ và DN tỉnh với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Lượt xem:


Ngày 12/11, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp hoạt động với Ban Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Hội nghị ký kết quy chế phối hợp hoạt động của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 

Theo đó, hai đơn vị sẽ phối hợp hoạt động với các nội dung: Thông tin, tuyên truyền về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hội nhập kinh tế quốc tế; phối hợp phát triển tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp; tổ chức các phong trào thi đua do các cấp phát động và các hoạt động hội thảo, tọa đàm, an sinh xã hội vì cộng đồng; đào tạo, bồi dưỡng quản trị doanh nghiệp cho đội ngũ chủ doanh nghiệp và các đoàn thể trong doanh nghiệp; phối hợp tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp... 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh  ký kết quy chế phối hợp hoạt động với Ban Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

Huyền Trăng

Theo Baosonla.org.vn