Sự kiện: Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình “Chung tay cùng đồng bào Tây Bắc” qua ảnh

Lượt xem:


Đông đảo nhân dân trong tỉnh và du khách chứng kiến sự kiện công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đêm an sinh xã hội “Chung tay cùng đồng bào Tây Bắc” cùng Chương trình nghệ thuật đặc sắc mang đậm nét văn hóa vùng Tây Bắc; Hội nghị xúc tiến đầu tư và biểu dương các doanh nghiệp tiêu biểu vùng Tây Bắc/

số hình ảnh của các sự kiện: Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình “Chung tay cùng đồng bào Tây Bắc”; Hội nghị xúc tiến đầu tư và biểu dương các doanh nghiệp tiêu biểu vùng Tây Bắc - 07:50:10 AM | 06/04/2015
 
 
 
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và các đại biểu về dự sự kiện công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đêm an sinh xã hội “Chung tay cùng đồng bào Tây Bắc”.

 

 

 

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và các đại biểu về dự sự kiện công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đêm an sinh xã hội “Chung tay cùng đồng bào Tây Bắc”.

 

 

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước trao tiền hỗ trợ của hệ thống ngân hàng trong thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội cho Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

 

 

 

Lãnh đạo các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp trao tiền ủng hộ cho các tỉnh vùng Tây Bắc.

 

 

 

Quang cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư và biểu dương các doanh nghiệp tiêu biểu vùng Tây Bắc.

 

 

 

Thi nhảy sạp tại Lễ hội Hết Chá.

 

 

 

Hội chợ hàng tiêu dùng giới thiệu sản phẩm vùng Tây Bắc.

 

 

 

Hội thi nấu ăn tại xã Đông Sang (Mộc Châu).

 

 

Đông đảo nhân dân trong tỉnh và du khách chứng kiến sự kiện công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đêm an sinh xã hội “Chung tay cùng đồng bào Tây Bắc” cùng Chương trình nghệ thuật đặc sắc mang đậm nét văn hóa vùng Tây Bắc

 

Nguồn: Báo Sơn La