Công văn về việc mời tham dự một số chương trình xúc tiến thương mại

Lượt xem:


Ngày 08/3/2022, Sở Công thương tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn số 303/SCT-QLTM&HTQT về việc mời tham dự một số chương trình xúc tiến thương mại.

Thực hiện Chương trình Cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại (XTTM) năm 2022 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2926/QĐ-BCT ngày 24/12/2021, nhằm hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã cung ứng các sản phẩm, thực phẩm, thực phẩm chế biến của Việt Nam tăng cường tìm kiếm đối tác, kết nối các cơ hội kinh doanh và xuất khẩu sang các thị trường. Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại một số nước tổ chức các hội nghị giao thương trực tuyến xúc tiến thương mại.

Theo đó, Sở Công Thương trân trọng kính mời Quý đơn vị tham dự các chương trình xúc tiến thương mại, cụ thể như sau:

1. Thông tin về các chương trình (Theo phụ lục 1 đính kèm)

2. Đề nghị Quý đơn vị có nhu cầu đăng ký tham dự chương trình theo mẫu

( Mục I, phụ lục 2 đính kèm).

3. Đề nghị UBND các huyện, thành phố hỗ trợ, phối hợp mời các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn đăng ký tham dự theo mẫu (Mục II, phụ lục 2 đính kèm).

4. Thời hạn đăng ký tham dự theo phụ lục đính kèm tương ứng với từng chương trình và gửi về sở Công Thương để tổng hợp, đăng ký gửi Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Đồng chí Vũ Thanh Huyền – Chuyên viên Phòng Quản lý thương mại và Hợp tác quốc tế – SĐT: 0395.465.676.

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp thực hiện của Quý đơn vị./.