Phối hợp tổ chức Hội nghị gặp mặt “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu đồng hành cùng tổ chức Công Đoàn” năm 2022

Lượt xem:


Ngày 08/3/2022, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh đã thống nhất ban hành Kế hoạch phối hợp số 317/KHPH-LĐLĐ-HHDN về việc tổ chức Hội nghị gặp mặt “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu đồng hành cùng tổ chức Công đoàn” lần thứ II năm 2022.

Hội nghị dự kiến tổ chức vào tháng 05 năm 2022 (Tháng Công nhân) nhằm biểu dương các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu đã đồng hành cùng tổ chức Công đoàn vì quyền, lợi ích của người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

 Để góp phần tổ chức thành công hội nghị, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đề nghị các Chi hội Doanh nghiệp huyện, thành phố, các Tổ chức thành viên và Quý Hội viên tổ chức tuyền truyền, triển khai nội dung Kế hoạch phối hợp số 317/KHPH-LĐLĐ-HHDN ngày 08/3/2022 đến các doanh nghiệp, hợp tác xã hội viên để tìm hiểu về mục đích, ý nghĩa của hội nghị. Phối hợp với Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, doanh nhân đăng ký tham gia xét chọn doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, khen thưởng tại hội nghị. Cụ thể như sau:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn của doanh nghiệp tiêu biểu

Doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu đồng hành cùng tổ chức Công đoàn phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

- Có thời gian hoạt động kể từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cấp đăng ký kinh doanh từ 05 năm trở lên (đã đi vào hoạt động ít nhất 03 năm) đóng trên địa bàn tỉnh Sơn La (tính đến tháng 5/2022);

- Có tổ chức Công đoàn trực thuộc các cấp Công đoàn tỉnh Sơn La và có ít nhất 15 đoàn viên công đoàn, người lao động.

- Tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển, có doanh thu, lợi nhuận đảm bảo theo kế hoạch hằng năm đề ra.

- Hàng năm, chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước.

- Có xây dựng quy chế dân chủ, quy chế đối thoại, quy chế tổ chức Hội nghị người lao động.

- Có tổ chức đối thoại định kỳ hằng năm tại nơi làm việc

- Có tổ chức hội nghị người lao động hàng năm.

- Thực hiện tốt chế độ chính sách cho NLĐ về ký kết hợp đồng lao động, tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

- Hằng năm,  đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN (không xảy ra nợ kéo dài, khó thu) và giải quyết kịp thời chế độ bảo hiểm cho NLĐ.

- Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động

- Hằng năm, đóng kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn theo quy định.

- Có thỏa ước lao động tập thể còn hạn và có ít nhất từ 03 điều khoản có lợi cho NLĐ so với quy định của pháp luật.

- Hằng năm, CĐCS xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Tham gia ủng hộ các loại quỹ nhân đạo, từ thiện, …

- Hằng năm, đạt danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa".

- Lãnh đạo doanh nghiệp không vi phạm pháp luật, không trong thời gian bị khởi tố hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Doanh nghiệp không để xảy ra tai nạn lao động chết người, ngộ độc thực phẩm tập thể hoặc sự cố cháy, nổ nghiêm trọng; không để xảy ra tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc tập thể hoặc khiếu kiện tập thể.

- Những trường hợp đặc biệt sẽ do Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh và Ban thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh xem xét quyết định.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn doanh nhân tiêu biểu

Doanh nhân tiêu biểu đồng hành cùng tổ chức Công đoàn phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

- Là người Việt Nam, người nước ngoài giữ chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng thành viên; Tổng Giám đốc, Phó tổng Giám đốc; Giám đốc, Phó Giám đốc công ty, doanh nghiệp; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm  Giám đốc, Phó giám đốc Hợp tác xã (lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã) có quá trình điều hành quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã liên tục ít nhất 03 năm.

- Doanh nghiệp, hợp tác xã phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại mục 1, phần III, Kế hoạch này.

- Cá nhân có các hoạt động thiết thực, cụ thể đồng hành cùng tổ chức Công đoàn quan tâm, chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

3. Quy trình xét chọn

- Bước 1:

+ Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, Công đoàn ngành và Công đoàn Viên chức tỉnh chủ trì, phối hợp với các Chi hội các huyện, thành phố triển khai kế hoạch đến các doanh nghiệp, hợp tác xã có công đoàn cơ sở trực thuộc để hiểu về mục đích, ý nghĩa của hội nghị; vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã, doanh nhân đăng ký tham gia.

+ Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, Công đoàn ngành và Công đoàn Viên chức tỉnh chủ trì, phối hợp với chi Hội các huyện, thành phố tổ chức xét chọn những doanh nghiệp, hợp tác xã, doanh nhân tiêu biểu và làm Công văn giới thiệu cùng với hồ sơ của các doanh nghiệp gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động).

- Bước 2:

Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ thành lập Hội đồng (gồm Liên đoàn Lao động tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh), tổ chức xét hồ sơ của các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia. (theo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại phần III của Kế hoạch này).

4. Hồ sơ

Các doanh nghiệp, Doanh nhân tham gia lập Hồ sơ thành 01 bộ, gồm:

- Văn bản chấp thuận tham gia của doanh nghiệp, doanh nhân (Mẫu số 02, 03); /data/files/M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%2002%2C%2003.docx

- Báo cáo thành tích của doanh nghiệp, doanh nhân (Mẫu số 04, 05)/data/files/M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%2004%2C%2005.docx

5. Thời gian nộp hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị khen thưởng của các doanh nghiệp, doanh nhân gửi về Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố (nơi đóng trụ sở chính) trước ngày 05/4/2022 tổng hợp, trình cấp trên khen thưởng.

(Có Kế hoạch số 317/KHPH-LĐLĐ-HHDN và biểu mẫu kèm theo)

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trân trọng đề nghị các Chi hội, tổ chức thành viên và hội viên quan tâm đăng ký tham gia. Trong quá trình triển khai, mọi thông tin cần trao đổi, vui lòng liên hệ Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Bà Cao Kim Dung - Tổng Thư ký Hiệp hội (ĐT: 0912.131.832) hoặc Chuyên viên (ĐT: 0978.713.692 - 02123.854.666)./.

 

Tải file đính kém: Bấm vào đây để tải file