THÔNG BÁO Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường với doanh nghiệp, hợp tác xã quý I năm 2022

Lượt xem:


Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-STNMT ngày 12/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trườngvề tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Giám đốc Sở với doanh nghiệp và nhân dân năm 2022. Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính; đối thoại với nhân dân (lần 1) và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã quý I năm 2022 như sau:

I. CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ

Đồng chí Nguyễn Đắc Lực -Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỘI NGHỊ

1. Nội dung

1.1. Thực hiện đối thoại, trao đổi những vấn đề liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, cụ thể:

- Đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và Môi trường, về tinh thần, thái độ phục vụ của công chức cơ quan (theo Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh).

- Đối thoại, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trườngtrên địa bàn tỉnh (theo Quy định số 12-QĐi/TU ngày 27/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

- Đối thoại với công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Sở TN&MT về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Giám đốc Sở (theo Quy định số 12-QĐi/TU ngày 27/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

1.2. Tiếp nhận, tiếp thu ý kiến đóng góp của tổ chức và cá nhân nhằm nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ, phục vụ nhân dân trong thi hành công vụ của lãnh đạo, đảng viên, công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường.

1.3. Lắng nghe những ý kiến đóng góp, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua đối thoại, đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những kiến nghị, phản ánh về các nội dung không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Thời gian: Từ 14 giờ, ngày 25/3/2022 (thứ Sáu).

3. Địa điểm: Phòng họp 402, Sở Tài nguyên và Môi trường - Tầng 4, Tòa nhà 6T2, Trung tâm Hành chính tỉnh, khu Quảng trường Tây Bắc, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La.

4. Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân: từ ngày 11/3/2022 đến hết ngày 20/3/2022.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh kính đề nghị Quý Doanh nghiệp hội viên quan tâm, phản ánh khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên môi trường gửi về Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh qua email: hhdn.sonla@gmail.com hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ: Số 09, đường Khau Cả, phường Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại: 02123.854.666.

Chi tiết Thông báo xem tại đây: /data/files/van-ban/TB_282-STNMT%20ngay_10-03-2022.pdf