Phản ánh khó khăn, vướng mắc tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, HTX của UBND tỉnh lần 1 năm 2022

Lượt xem:


Thực hiện Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 08/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, hợp tác xã (lần 1 năm 2022).

Để chuẩn bị nội dung đối thoại với Lãnh đạo UBND tỉnh và các Sở, ngành tại Hội nghị đối thoại. Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp trân trọng đề nghị các Chi hội Doanh nghiệp huyện, thành phố; tổ chức thành viên và doanh nghiệp, hợp tác xã hội viên quan tâm tổng hợp, báo cáo phản ảnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh; những bất cập trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp; kiến nghị, đề xuất những giải pháp để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19…

Mọi phản ánh, kiến nghị, tổng hợp gửi về Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trước ngày 20/6/2022 đồng thời gửi bản mềm qua email: hhdn.sonla@gmail.com

(có Kế hoạch số 116/KH-UBND kèm theo)

Mọi thông tin cần trao đổi, vui lòng liên hệ Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Bà Cao Kim Dung - Tổng Thư ký Hiệp hội (ĐT: 0912.131.832) hoặc Chuyên viên (ĐT: 0978.713.692 - 02123.854.666./.

Công văn v/v đề nghị phản ánh khó khăn, vướng mắc tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, HTX của UBND tỉnh lần 1 năm 2022

Kế hoạch số 116/KH-UBND