NHỮNG QUY ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

Lượt xem:


Ngày 28/4/2022 Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 3849/BTC-TCT về quản lý chuyển nhượng bất động sản, Tổng cục Thuế cũng đã ban hành Công văn số 1381/TCT-DNNCN ngày 28/4/2022; Công điện số 08/CĐ-TCT chỉ đạo về việc tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người nộp thuế trong việc kê khai theo đúng giá giao dịch chuyển nhượng bất động sản. Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, đảm bảo lợi ích của người dân, doanh nghiệp. Cục Thuế tỉnh Sơn La thông tin một số nội dung sau:

Quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế.

Quy định tại Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định Thuế thu nhập cá nhân, cụ thể tại Điều 2, Điều 3 có nêu cá nhân có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân. Các khoản chịu thuế thu nhập cá nhân nhận được từ việc chuyển nhượng bất động sản được quy định tại Điểm 5, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định Lệ phí trước bạ, cụ thể tại các Điều 2, Điều 3, Điều 6 quy định cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tại Khoản 11, Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ đã quy định rõ về thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản; xác định thời điểm tính thuế.

Tại Điều 17, Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính đã sửa đổi bổ sung Điều 12 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và có quy định rõ về căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thuế suất; cách tính thuế.

Trách nhiệm của người nộp thuế:

Đối với Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản: chấp hành nghiêm quy định của Luật kinh doanh bất động sản, nghiêm cấm các hành vi sau: Kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản; Quyết định việc đầu tư dự án bất động sản không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Không công khai hoặc công khai không đầy đủ, trung thực thông tin về bất động sản; Gian lận, lừa dối trong kinh doanh bất động sản; Huy động, chiếm dụng vốn trái phép; sử dụng vốn huy động của tổ chức, cá nhân và tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích theo cam kết; Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Đối với người mua, bán bất động sản: Việc kê khai giá chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng mua bán, chuyển nhượng hay trên các tờ khai xác định nghĩa vụ tài chính nhằm mục tiêu giảm số thuế phải nộp khi phát sinh khiếu nại, đền bù hoặc các tình huống pháp lý khác sẽ thiệt hại cho cả bên mua và bên bán. Người mua, bán bất động sản khai giá không đúng thực tế thanh toán đều là hành vị vi phạm pháp luật về thuế và bị truy thu thuế, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, cụ thể:

- Về hành vi trốn thuế: Tại Khoản 5 điều 143 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định hành vi được coi là hành vi trốn thuế “Sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao dịch hoặc giá trị giao dịch thực tế để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế không phải nộp”.

- Hình thức xử phạt về hành vi trốn thuế: Điều 17 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt đối với hành vi trốn thuế chưa tới mức độ truy cứu trách nhiệm hình sự thì người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế trốn và số tiền vi phạm từ một đến ba lần số tiền thuế đã trốn tùy theo mức độ, hành vi vi phạm; Theo quy định của Bộ luật Hình sự, hành vi trốn thuế của cá nhân có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù; đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thương mại vi phạm có thể bị phạt tiền hoặc đình chỉ hoạt động tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm.

Để tăng cường quản lý đối với hoạt động kinh doanh BĐS trên địa bàn tỉnh Sơn La, trong thời gian tới, Cục Thuế tỉnh Sơn La thực hiện tăng cường công tác kiểm tra, quản lý doanh nghiệp kinh doanh BĐS, NNT khi tham gia mua bán, chuyển nhượng BĐS thực hiện đúng các quy định của pháp luật về kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản, thực hiện khai thuế, nộp thuế theo đúng giá thực tế giao dịch, đúng thời hạn quy định của pháp luật thuế nhằm tạo môi trường lành mạnh, bình đẳng trong hoạt động kinh doanh bất động sản, đảm bảo lợi ích của người dân, doanh nghiệp./.

                                                                                Phương Mai - TTHT