Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Lượt xem:


Thực hiện Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã công bố, công khai đồ án Quy hoạch trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La.

Hình ảnh trích từ Đồ án quy hoạch

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trân trọng giới thiệu đến các doanh nghiệp và hội viên nội dung Đồ án (truy cập theo liên kết đính kèm để xem chi tiết):

1. Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh 

2. Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh