Mức chi trả bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động trên công trường

Lượt xem:


Ngày 11/8/ 2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 50/2022/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 20/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 119/2015/NĐ-CP.

Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất sau: Tổn thất phát sinh do chiến tranh, bạo loạn, đình công; Tổn thất phát sinh do hành động khủng bố; Tổn thất phát sinh do phản ứng hạt nhân, phóng xạ hạt nhân; Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý vi phạm pháp luật của bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm; Tổn thất phát sinh do ngừng công việc thi công xây dựng; Tổn thất đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính;…

Bên cạnh đó, đối với bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi công trên công trường, số tiền bảo hiểm tối thiểu là 100 triệu đồng/người/vụ. Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh do thực hiện công việc thi công trên công trường.

Ngoài ra, doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba đối với những thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng, tài sản phát sinh trực tiếp trong quá trình thi công xây dựng, trừ các trường hợp sau: Tổn thất phát sinh từ sự ô nhiêm hoặc nhiễm bẩn; Tổn thất có liên quan đến chất amiăng;…

Thông tư 50/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/10/2022. 

Tải nội dung Thông tư 50/2022/TT-BTC tại đây.

 

 

Theo Báo Chính phủ