Cục Thuế tỉnh Sơn La tổ chức Chương trình lựa chọn “hóa đơn may mắn” Quý II và Quý III năm 2022

Lượt xem:


Thực hiện công văn số 3199/TCT-DNNCN ngày 29/8/2022 của Tổng cục Thuế về việc triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn”; Kế hoạch số 1408/KHCTSLA ngày 15/9/2022 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về việc triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn”.

Cục Thuế tỉnh Sơn La tổ chức Chương trình “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn tỉnh Sơn La, thời gian tổ chức và thể lệ chương trình như sau:

Thời gian lựa chọn Hóa đơn may mắn: Thời gian lựa chọn Hóa đơn may mắn được tổ chức định kỳ theo quý.

Đối với kỳ lựa chọn Hóa đơn may mắn quý II/2022 và quý III/2022 được tổ chức vào ngày 09/11/2022.

Đối với kỳ lựa chọn “Hóa đơn may mắn” tiếp theo, chậm nhất ngày 15 tháng đầu quý sau.

Địa điểm tổ chức chương trình: Hội trường Cục Thuế tỉnh Sơn La

Đối tượng tham gia chương trình “Hóa đơn may mắn”:

Đối tượng tham gia chương trình “Hóa đơn may mắn” là toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế (bao gồm cả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền), có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh; Hóa đơn được phát hành trong Quý II  và Quý III/2022 (Từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022).

Nguyên tắc lựa chọn Hóa đơn may mắn

Chương trình “Hóa đơn may mắn” do Cục Thuế tỉnh Sơn La thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên do Cục Thuế quản lý trên hệ thống hóa đơn điện tử tập trung của ngành Thuế.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” đảm bảo việc lựa chọn hóa đơn trúng thưởng được khách quan, công khai, minh bạch có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát.

Tất cả các Chương trình “Hóa đơn may mắn” được tổ chức định kỳ đều có sự giám sát của Hội đồng giám sát, Chủ tịch Hội đồng và Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Lãnh đạo Sở Công thương và Lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh.     

Hình thức lựa chọn Hóa đơn may mắn: Cục Thuế tỉnh Sơn La sử dụng ứng dụng do Tổng cục Thuế xây dựng và cung cấp để tổ chức lựa chọn Hóa đơn may mắn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

          Trình tự lựa chọn Hóa đơn may mắn:

          Xác định các hóa đơn đủ điều kiện quay thưởng: Ban Tổ chức sử dụng phần mềm của Tổng cục Thuế để rà soát dữ liệu đã ghi nhận trên Hệ thống Hóa đơn điện tử, lựa chọn các hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế phát sinh trong quý, đầy đủ thông tin định danh người mua (mã số thuế/CCCD/CMND/hộ chiếu). Loại trừ các hóa đơn hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin MST người bán và người mua trùng nhau ...

          Phương thức lựa chọn Hóa đơn may mắn: Trên cơ sở các hóa đơn điện tử đã xác định, Hội đồng giám sát sử dụng phần mềm của Tổng cục Thuế để quay số, lựa chọn ngẫu nhiên các hóa đơn may mắn theo từng giải.

Xác nhận kết quả lựa chọn hóa đơn may mắn: Biên bản xác nhận kết quả chương trình “Hóa đơn may mắn” được in tự động từ phần mềm “Hóa đơn may mắn”, Hội đồng giám sát có trách nhiệm ký biên bản xác nhận kết quả, xác nhận về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình lựa chọn hóa đơn may mắn.

          Công bố kết quả lựa chọn hóa đơn may mắn: Kết quả hóa đơn trúng thưởng được thực hiện theo phương thức nêu trên phải được lập Biên bản xác nhận. Căn cứ Biên bản xác nhận kết quả chương trình “Hóa đơn may mắn” của Hội đồng giám sát, Ban tổ chức ban hành Thông báo kết quả lựa chọn hóa đơn may mắn để làm cơ sở trao giải thưởng hóa đơn được lựa chọn (người mua hàng).

          Kết quả Chương trình “Hóa đơn may mắn” của từng đợt sẽ được Cục Thuế tỉnh Sơn La công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử và trên các phương tiện thông tin đại chúng (cụ thể) ngay trong ngày sau khi kết thúc Chương trình “Hóa đơn may mắn” của từng đợt.

          Hình thức trao thưởng: Cục Thuế tỉnh Sơn La thực hiện thông báo thông tin trúng thưởng đến các cá nhân có hóa đơn được lựa chọn qua các hình thức, thư điện tử, điện thoại, thông báo bản giấy (nều cần).

Việc trao thưởng sẽ được thực hiện tại Cục Thuế, theo các hình thức đảm bảo tạo thuận lợi cho người có hóa đơn được lựa chọn trao thưởng.

Thời hạn nhận thưởng: trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả Chương trình “Hóa đơn may mắn” của từng đợt. Quá thời hạn này kết quả lựa chọn hóa đơn may mắn không còn giá trị nhận thưởng

Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 Giải nhất trị giá 5.000.000 đồng; 03 Giải nhì: mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng; 05 Giải ba mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng; 12 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 500.000 đồng./.

Phương Mai - TTHT