Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
01/TB-TCTDDCI 11/5/2020 Công văn Thông báo Kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ngành (DDCI) tỉnh Sơn La năm 2019
07/CT-UBND 15/5/2020 Công văn Chỉ thị về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội
1521/UBND-TH 18/5/2020 Công văn Công văn v/v thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp ngày 09/5/2020
1430/UBND-TH 08/05/2020 Công văn Công văn v/v thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
1962-TB/TU 29/04/2020 Công văn Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
2129/HD-NHCS 28/4/2020 Công văn Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động
466/CT-NVDTPC 27/04/2020 Công văn Công văn v/v giải quyết các vướng mắc, khó khăn, kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
170/TB-VPCP 28/04/2020 Công văn Thông báo số 170/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
15/2020/QĐ-TTg 24/04/2020 Công văn Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
293/NHNoSLA--TH 17/4/2020 Công văn Công văn của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh tỉnh Sơn La V/v công khai đường dây nóng tiếp nhận kiến nghị về thực hiện chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
42/NQ-CP 09/04/2020 Công văn Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
274/SLA1 16/4/2020 Công văn Công văn của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Sơn La V/v công khai đường dây nóng để xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến Thông tư 01/2020/TT-NHNN
953/STNMT-TNN,KS&KTTV 08/4/2020 Công văn Công văn số 953/STNMT-TNN,KS&KTTV của Sở TNMT v/v trả lời ý kiến của doanh nghiệp
41/2020/NĐ-CP 08/4/2020 Công văn Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
391/CT-NVDTPC 08/4/2020 Công văn Chính sách thuế trong thời điểm phòng chống dịch Covid-19
399/CT-TTHT 09/4/2020 Công văn Chính sách gia hạn thời gian nộp thuế trong thời gian dịch bệnh covid-19
31/CV-VPSBA 25/3/2020 Công văn V/v gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp và hỗ trợ người nộp thuế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
30/CV-VPSBA 25/3/2020 Công văn V/v triển khai hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ bảo hiểm hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19
05/CT_UBND 31/3/2020 Công văn Chỉ thị 05 về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
528/SXD-KTXD,HTKT 20/3/2020 Công văn Công văn trả lời khó khăn, vướng mắc của HHDN trong lĩnh vực xây dựng