Tin tức
Tìm hiểu về thuế thu nhập doanh nghiệp

2013-04-17 08:22:38

          Câu hỏi 1: Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như thế nào ?

Trả lời : Theo quy định tại khoản 2, điều 5, Thông tư 123/2012/TT-BTC thì Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau: Đối với hoạt động bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hoá cho người mua ; Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ ; Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

 

             Câu hỏi 2: Đề nghị cơ quan thuế cho biết Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp?

            Trả lời : Theo quy định tại khoản 1, điều 5, Thông tư 123/2012/TT-BTC thì Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau: Là toàn bộ tiền bán hàng hoá, tiền gia công, cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội  mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền

 

            Câu hỏi 3: Các khoản chi nào được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với doanh nghiệp?

            Trả lời : Theo quy định tại khoản 1, điều 6, Thông tư 123/2012/TT-BTC thì các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với doanh nghiệp bao gồm: Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của Pháp luật.

 

Câu hỏi 4: Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm các loại thu nhập nào ?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 3, Luật Thuế TNCN thì thu nhập chịu thuế bao gồm: Thu nhập từ kinh doanh; Thu nhập từ đầu tư vốn; Thu nhập từ bản quyền; Thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

 

Câu hỏi 6: Đề nghị cơ quan thuế cho biết các loại thu nhập nào được xác định là thu nhập từ đầu tư vốn ?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 3, Luật Thuế TNCN thì thu nhập từ đầu tư vốn bao gồm: Tiền lãi cho vay; Lợi tức cổ phần; Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ.

 

Câu hỏi 5. Thu nhập từ tiền lương, tiền công bao gồm các loại thu nhập nào?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 3, Luật Thuế TNCN thì thu nhập từ tiền lương, tiền công bao gồm: Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công; Tiền thù lao dưới các hình thức; Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hội đồng quản lý và các tổ chức.

Câu hỏi 7: Các loại thu nhập nào thuộc thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản ?

 Trả lời: Theo quy định tại Điều 3, Luật Thuế TNCN thì thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở; Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước; Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản.

 

Câu hỏi 8: Thu nhập từ trúng thưởng bao gồm các loại thu nhập nào ?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 3, Luật Thuế TNCN thì thu nhập từ trúng thưởng bao gồm: Trúng thưởng xổ số; Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại; Trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác.

 

Nguồn Cục Thuế Sơn La
Các tin khác
Thực hiện chương trình vận động “Vì bộ đội biển đảo”, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La (SBA) đã nhận được ủng hộ của 10 doanh nghiệp với số tiền là 72.000.000 đồng. Từ ngày 29/9 - 2/10/2012, SBA đã tổ chức 01 đoàn đi thăm và tặng quà cho bộ đội đảo Song Ngư (tỉnh Nghệ An).
Xem chi tiết..
Trân trọng kính mời các doanh nghiệp doanh nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sơn La tham gia làm hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La (SBA)
Xem tất cả..