Đại hội chi hội doanh nghiệp huyện Sốp Cộp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017 – 2022

Lượt xem:


Chiều ngày 25/12/2017, chi hội doanh nghiệp huyện Sốp Cộp tổ chức Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự đại hội có đồng chí Hoàng Chí Thức - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sơn La cùng toàn thể các ông bà trong BTT Hiệp hội.

Về phía huyện : Có đồng chí  Đinh Thị Tuân Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sốp Cộp, Thường trực UBND huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các hội doanh nghiệp, hội ngành nghề trên địa bàn huyện.

Thực hiện Quyết định số 170/QĐ-SBA ngày 20/9/2017 của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sơn La, với quyết tâm thành lập và ra mắt Chi hội doanh nghiệp huyện Sốp Cộp theo chỉ đạo của UBND tỉnh Sơn La.

          Chi hội doanh nghiệp huyện Sốp Cộp có tổng số thành viên là 23 doanh nghiệp, Hợp tác xã, trong đó có 15 công ty TNHH, 04 doanh nghiệp tư nhân. 03 hợp tác xã và 01 công ty cổ phần. Các doanh nghiệp, hợp tác xã đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, hoạt động doanh nghiệp trên địa bàn đã góp phần tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân trong huyện. Song các doanh nghiệp trên địa bàn huyện còn nhỏ và siêu nhỏ. 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Hoàng Chí Thức - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La khẳng định vai trò quan trọng của chi hội đối với đội ngũ doanh nghiệp huyện, đồng thời đánh giá cao vai trò của ban vận động thành lập Hội doanh nghiệp huyện Sốp Cộp. Góp phần tạo nên tiếng nói chung của một tập thể trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho doanh nghiệp hội viên, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, xây dựng nên một mái nhà chung đoàn kết giúp doanh nhân phát triển lớn mạnh. Đồng thời, bày tỏ mong muốn thời gian tới chi hội sẽ phát triển vũng mạnh cùng với và tiềm năng và lợi thế của địa phương.

 

 Đại hội Chi hội doanh nghiệp huyện Sốp Cộp nhiệm kỳ 2017-2022 kêu gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện, các hội viên của Chi hội phát huy tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, không ngừng phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao tinh thần trách nhiệm xã hội và đạo đức, văn hóa kinh doanh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần xây dựng huyện Sốp Cộp ngày càng phát triển và giàu đẹp.

Đại hội cũng đã bầu ra 9 ông bà  vào Ban chấp hành Hội doanh nghiệp huyện Sốp Cộp nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ông  Bùi Văn Quân – Giám đốc Công ty TNHH Trang Quang được bầu làm Chi hội trưởng.