Đại hội chi hội doanh nghiệp huyện Yên Châu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017 – 2022

Lượt xem:


Chiều ngày 26/12/2017, chi hội doanh nghiệp huyện Yên Châu tổ chức Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự đại hội có đồng chí Hoàng Chí Thức - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sơn La cùng các ông bà trong BTT Hiệp hội, dự đại hội còn có các lãnh đạo cơ quan đơn vị: Sở kế hoạch Đầu tư, Liên Minh HTX

Về phía huyện: Đồng chí Quản Thị Dung - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Châu, Thường trực UBND huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị  trong  địa bàn huyện.

Trên địa bàn huyện Yên Châu có 38 doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh trên các lĩnh vực khác nhau. Các doanh nghiệp đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, hoạt động doanh nghiệp trên địa bàn đã góp phần tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân trong huyện. Song các doanh nghiệp trên địa bàn huyện còn nhỏ và siêu nhỏ.  Đại hội chi hội doanh nghiệp huyện Yên Châu lần thứ nhất đã đề ra mục tiêu cụ thể là củng cố bộ máy tổ chức, xây dựng, hoàn thành cơ chế hoạt động, phát triển nguồn nhân lực và hội viên. Mục tiêu giai đoạn 2017 - 2020 có 40 hội viên, năm 2020 - 2025 có 50 hội viên, từ năm 2025 trở đi có 90% doanh  nghiệp và hợp tác xã tham gia chi hội doanh nghiệp huyện; Tổ chức được các hoạt động trợ giúp doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư hàng năm; Vận động hội viên doanh nghiệp trong chi hội đẩy mạnh đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển hợp tác kinh tế, liên doanh liên kết với các cơ sở kinh tế trong và ngoài huyện, tỉnh. Đồng thời, tư vấn chính sách, pháp luật và cung cấp thông tin cho hội viên, tạo điều kiện cho hội viên chủ động tìm kiếm thị trường, mở rộng liên doanh, liên kết, nâng cao năng lực sản xuất sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường…

Đại hội cũng đã bầu ra 9 ông bà  vào Ban chấp hành Hội doanh nghiệp huyện Yên Châu nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ông Nguyễn Vũ Long Quân được bầu làm Chủ tịch hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Hoàng Chí Thức - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La khẳng định vai trò quan trọng của chi hội đối với đội ngũ doanh nghiệp huyện, đồng thời đánh giá cao vai trò của ban vận động thành lập Hội doanh nghiệp huyện Yên Châu. Góp phần tạo nên tiếng nói chung của một tập thể trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho doanh nghiệp hội viên, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, xây dựng nên một mái nhà chung đoàn kết giúp doanh nhân phát triển lớn mạnh. Đồng thời, bày tỏ mong muốn thời gian tới chi hội sẽ phát triển vũng mạnh cùng với và tiềm năng và lợi thế của địa phương.