Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2018

Lượt xem:


Sáng 2/1, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên của năm 2018.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá cao những nỗ lực của cơ quan quản lý, các sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các thành viên thị trường về những kết quả đã đạt được trong năm 2017.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2018, Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo các giải pháp để tập trung phát triển thị trường chứng khoán (TTCK). Thứ nhất, sửa đổi Luật Chứng khoán để TTCK phát triển, phát huy vai trò của TTCK trong nền kinh tế. Tăng cường hoạt động giám sát và thực thi minh bạch, an toàn các hoạt động trên TTCK.

Thứ hai, tiếp tục tái cấu trúc thị trường theo hướng hợp nhất hai sở giao dịch chứng khoán, cơ cấu lại thị trường cổ phiếu, trái phiếu và phái sinh và các định chế trung gian trên thị trường.

Thứ ba, phát triển các sản phẩm mới, thị trường mới nhằm hoàn thiện sản phẩm của TTCK. Cụ thể, đưa sản phẩm chứng quyền có đảm bảo vào giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM vào cuối quý I/2018 và sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào quý III/2018.

Thay mặt cho ngành chứng khoán, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Trần Văn Dũng khẳng định, uỷ ban và các thành viên sẽ cố gắng, đồng lòng xây dựng một TTCK minh bạch, mang lại niềm tin cho nhà đầu tư và các thành viên thị trường, đóng góp hiệu quả cho nền kinh tế trong năm 2018 và những năm tiếp theo. 

M. Huệ