Phiên họp thứ 19, UBND tỉnh khóa XIV

Lượt xem:


Ngày 3/1, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp thứ 19, UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phiên họp thứ 19, UBND tỉnh khóa XIV.            Dự Phiên họp có các đồng chí thường trực HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng tỉnh ủy; các thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp. Phiên họp được tổ chức trực tuyến với các huyện trong tỉnh. Về phía Hiệp hội Doanh nghiệp do ông Hoàng Chí Thức – Chủ tịch hiệp hội đại diện tham dự phiên họp.

            Trong tháng 12, các huyện, thành phố đã tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp điều hành kế hoạch phát triển KT-XH, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2017. Đồng thời, tập trung cho công tác triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2018. Trong tháng, các huyện, thành phố đã chỉ đạo sản xuất cây trồng vụ đông; phòng chống rét, hạn cho cây trồng và chuẩn bị các điều kiện sản xuất lúa đông xuân 2017-2018. Toàn tỉnh đã thu gần 112.000 tấn lúa, gần 560.000 tấn ngô, gần 126.000 tấn sắn, hơn 53.000 tấn dong riềng, hơn 900 tấn đậu tương và 92.000 tấn rau... Toàn tỉnh hiện có trên 19.000 ha cây ăn quả trồng trên đất dốc, 7.575 ha cây lâu năm được lai ghép; diện tích và sản lượng đạt tiêu chuẩn VietGAP thu hoạch lũy kế từ đầu năm đến nay gồm: Hơn 120 ha rau các loại, sản lượng hơn 2.000 tấn; 248 ha chè, sản lượng 3.557 tấn; 118 ha nhãn, sản lượng 613 tấn; 26 ha xoài, sản lượng 130 tấn… Công tác kiểm dịch gia súc, gia cầm được kiểm soát chặt chẽ; tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng ước đạt 1.400 tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 900.000 USD, tăng 140% so với tháng trước; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.227 tỷ đồng; đôn đốc đẩy nhanh giải ngân thanh toán vốn đầu tư công; thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội; quốc phòng, an ninh được giữ vững.            Các đại biểu đã tham gia ý kiến vào các tờ trình và dự thảo báo cáo, quyết định của UBND tỉnh về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP, AN tháng 12 năm 2017; nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 1 và quý I năm 2018; Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 3/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 3/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 3/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; Quyết định của UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020…            Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Cầm Ngọc Minh đề nghị các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tăng cường phối hợp triển khai ngay các nghị quyết của HĐND; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành, tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm 2018, định kỳ kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác, kế hoạch ngành, lĩnh vực nhằm kịp thời phát hiện, tham mưu đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Nhiệm vụ trước mắt cần tập trung sản xuất vụ đông xuân đúng thời vụ và ra quân trồng cây đầu xuân; triển khai các phương án phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục triển khai chương trình cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020; thực hiện tốt các giải pháp quản lý, điều hành ngân sách năm 2018; quản lý chặt chẽ các khoản thu, chi ngân sách trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đẩy mạnh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, chống đầu cơ; chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 vui tươi, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo mọi nhà đều có Tết.

Theo Báo Sơn La