Chi hội doanh nghiệp Thuận Châu gặp mặt đầu Xuân Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Lượt xem:


Sáng 28/02, Chi hội doanh nghiệp Thuận Châu tổ chức buổi gặp mặt đầu Xuân Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Tham dự buổi gặp mặt có ông Hoàng Chí Thức – Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Ông Cầm Văn Lung – Chi hội trưởng Chi hội doanh nghiệp Thuận Châu  cùng các thành viên chi hội.

Tại buổi gặp mặt, Chi hội doanh nghiệp Thuận Châu đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, chương trình hoạt động năm 2018. Năm 2017, Chi hội đã tích cực mở rộng mạng lưới hoạt động, đến nay, Chi hội đã có gần 41 hội viên. Thực hiện tốt vai trò của Chi hội trong hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, Hiệp hội đã tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia thực hiện chương trình phát triển thị trường nội bộ; hỗ trợ tư pháp cho doanh nghiệp và đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, đào tạo và phát triển doanh nghiệp. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội như:  Tổ chức tuyên truyền, vận động doanh nghiệp hội viên tham gia các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, ủng hội đồng bảo bị thiên tai...

Ông Hoàng Chí Thức  phát biểu tại buổi gặp mặt

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đề nghị Chi hội Thuận Châu cùng các doanh nghiệp hội viên tập trung các nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ sản xuất -  kinh doanh, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh Sơn La nói chung và huyện Thuận Châu nói riêng..