Chi hội doanh nghiệp huyện Mộc Châu tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2022

Lượt xem:


Chiều ngày 15/3/2018, tại Resort Thảo Nguyên, Chi hội doanh nghiệp huyện Mộc Châu tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2022. Tới dự chỉ đạo có đ/c Hoàng Chí Thức – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo chi hội Hiệp hội các huyện, thành phố, lãnh đạo huyện Mộc Châu cùng toàn thể hội viên chi hội doanh nghiệp huyện Mộc Châu.

Tại đại hội Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã công bố quyết định  cho phép thành lập chi hội doanh nghiệp huyện Mộc Châu.

          Chi hội Doanh nghiệp huyện Mộc Châu được thành lập ngày 9/10/2017. Ban chấp hành lâm thời gồm 7 đồng chí. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 251 doanh nghiệp và 48 HTX, các đơn vị doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả góp p hần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của huyện. Tuy nhiên, ngay sau khi ra mắt chi hội mới có 52 doanh nghiệp tham gia chiếm 17,4%  số doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Trong Đại hội này, có trên 100 doanh nghiệp tham dự. Chi  hội Doanh nghiệp huyện Mộc Châu hoạt động trong bối cảnh huyện Mộc Châu được Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Quốc gia Mộc Châu đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Trong thời gian qua, chi hội duc lịch Mộc Châu hoạt động hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc phát triển du lịch tại Mộc Châu, quảng bá giới thiệu hình ảnh của Mộc Châu với du khách trong và ngoài nước. Những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ là

thành viên của chi hội doanh nghiệp huyện. Tại Đại hội, chi hội du lịch Mộc Châu đề nghị sát nhập vào chi hội doanh nghiệp Mộc Châu.

Trong nhiệm kỳ 2018-2022, Chi hội doanh nghiệp Mộc Châu sẽ tập hợp hội viên, tăng cường liên kết, hợp tác, hỗ trợ giữa các doanh nghiệp hội viên trong sản xuất kinh doanh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên góp phần thúc đẩy phát triển kinh  tế- xã hội của huyện. Phấn đấu mỗi năm phát triển thêm từ 20 hội viên mới, đến năm 2020 phấn đấu có trên 150 hội viên.

Đại hội đã bầu được 11 đồng chí vào BCH chi hội doanh nghiệp Mộc Châu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2022.