Thả 94.000 con cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản Hồ Hòa Bình

Lượt xem:


Ngày 3/4, tại bến phà Vạn Yên, xã Tân phong (Phù Yên), Sở NN&PTNT phối hợp với huyện Phù Yên tổ chức thả cá giống bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản hồ thủy điện Hòa Bình hưởng ứng Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam 1/4.

 

 

Các đại biểu kiểm tra chất lượng cá giống trước khi thả xuống hồ thủy điện Hòa Bình tại bến phà Vạn Yên (Phù Yên)

 

 

 

Tham dự có lãnh đạo Sở NN&PTNT, huyện Phù Yên, Mộc Châu, Vân Hồ; đại diện các doanh nghiệp, HTX thủy sản và người dân thuộc 9 xã dọc sông Đà của huyện Phù Yên.

 

 

94.000 con cá giống các loại, gồm: Trắm, chép, mè, trôi, lăng đã được thả xuống hồ thủy điện Hòa Bình. Nguồn cá giống được mua từ nguồn ngân sách tỉnh, huyện Phù Yên và được huy động từ nguồn xã hội hóa do các doanh nghiệp trên địa bàn huyện và cá nhân đóng góp ủng hộ. Trong đó, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ủng hộ 5.000 con cá giống; đồng chí Hà Quyết Nghị, Giám đốc Sở NN&PTNT và đồng chí Lê Văn Thành, Phó Giám  đốc Sở NN&PTNT ủng hộ 10.000 con cá giống các loại. Huyện Phù Yên sẽ ngừng các hoạt động khai thác thủy sản trong 15 ngày sau khi đã thả cá giống xuống hồ thủy điện Hòa Bình.

 

 

Các đại biểu thả cá giống xuống hồ thủy điện Hòa Bình tại bến phà Vạn Yên (Phù Yên)

 

 

 

Đây là việc làm thường niên, do UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN&PTNT phối hợp với các huyện dọc sông Đà thực hiện nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam, nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên các lòng hồ thủy điện để tạo sinh kế cho người dân, đặc biệt là các hộ tái định cư các công trình thủy điện, góp phần ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân.

Theo Báo Sơn La

 

Các đại biểu kiểm tra chất lượng cá giống trước khi thả xuống hồ thủy điện Hòa Bình tại bến phà Vạn Yên (Phù Yên)

 

 

 

Tham dự có lãnh đạo Sở NN&PTNT, huyện Phù Yên, Mộc Châu, Vân Hồ; đại diện các doanh nghiệp, HTX thủy sản và người dân thuộc 9 xã dọc sông Đà của huyện Phù Yên.

 

 

94.000 con cá giống các loại, gồm: Trắm, chép, mè, trôi, lăng đã được thả xuống hồ thủy điện Hòa Bình. Nguồn cá giống được mua từ nguồn ngân sách tỉnh, huyện Phù Yên và được huy động từ nguồn xã hội hóa do các doanh nghiệp trên địa bàn huyện và cá nhân đóng góp ủng hộ. Trong đó, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ủng hộ 5.000 con cá giống; đồng chí Hà Quyết Nghị, Giám đốc Sở NN&PTNT và đồng chí Lê Văn Thành, Phó Giám  đốc Sở NN&PTNT ủng hộ 10.000 con cá giống các loại. Huyện Phù Yên sẽ ngừng các hoạt động khai thác thủy sản trong 15 ngày sau khi đã thả cá giống xuống hồ thủy điện Hòa Bình.

 

 

Các đại biểu thả cá giống xuống hồ thủy điện Hòa Bình tại bến phà Vạn Yên (Phù Yên)

 

 

 

Đây là việc làm thường niên, do UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN&PTNT phối hợp với các huyện dọc sông Đà thực hiện nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam, nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên các lòng hồ thủy điện để tạo sinh kế cho người dân, đặc biệt là các hộ tái định cư các công trình thủy điện, góp phần ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân.