Chương trình “Cà phê doanh nhân” lần thứ 3 năm 2018

Lượt xem:


Ngày 7/4, tại Khách sạn Sơn La, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức Chương trình “Cà phê doanh nhân” lần thứ 3 năm 2018 với chủ đề “Cơ chế, chính sách vay vốn đầu tư phát triển của các Ngân hàng TMCP”. Tới dự chương trình có Ban thường trực Hiêp doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư; đại diện chi hội doanh nghiệp các huyện, thành phố; các ngân hàng TMCP và doanh nghiệp, các HTX trên địa bàn tỉnh.

Tại Chương trình “Cà phê Doanh nhân” đại diện Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã thông tin nhanh về hoạt động của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thời gian qua; những điểm mới trong cơ chế, chính sách cho vay. Ngân hàng TMCP BIDV Sơn La đã giới thiệu các gói sản phẩm dành cho khách hàng doanh nghiệp và gói sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận, nắm bắt các chương trình, nguồn vốn ưu đãi của ngân hàng.

Chi hội doanh nghiệp các huyện, thành phố và doanh nghiệp, HTX đã kiến nghị một số nội dung về: có cơ chế, chính sách để các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được tiếp cận các nguồn vốn vay đầu tư sản xuất nông nghiệp, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn về thủ tục về đất đai, xây dựng; quan tâm cho vay về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

 

Đại diện các ngân hàng đã tiếp thu, giải đáp những thắc mắc của doanh nghiệp, HTX. Đồng thời, cung cấp địa chỉ email, số điện thoại đường dây nóng tiếp tục tiếp nhận, giải đáp các ý kiến liên quan đến chính sách cho vay đối với các doanh nghiệp.