Mai Sơn: Gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp quý I năm 2018

Lượt xem:


UBND huyện Mai Sơn vừa tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp quý I năm 2018.

 

 

UBND huyện Mai Sơn tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp quý I năm 2018.

 

 

 

Trong quý I, trên địa bàn huyện Mai Sơn đã thành lập mới 4 doanh nghiệp, 9 hợp tác xã, nâng số doanh nghiệp, HTX trong toàn huyện lên 240 doanh nghiệp, 78 HTX, trong đó 203 doanh nghiệp, HTX do huyện quản lý thuế. Chi hội Doanh nghiệp huyện có 52 hội viên; Chi hội thường xuyên tuyên truyền, vận động các hội viên giữ mối liên kết chặt chẽ, đoàn kết, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo quy định...

 

 

Tại Hội nghị, lãnh đạo huyện Mai Sơn đã tiếp thu và giải đáp các thắc mắc, ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, HTX những khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính, chính sách hỗ trợ, xử lý nợ đọng vốn đầu tư trong các dự án đầu tư xây dựng... Đồng thời, đề nghị các phòng, ban chuyên môn của huyện tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, HTX thực hiện các quy định hiện hành, tiếp cận với chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, HTX trên địa bàn yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh. Các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp, HTX, kịp thời tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền và báo cáo với cấp trên những nội dung không thuộc thẩm quyền để giải quyết theo quy định.

Theo Báo Sơn La