Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu quyết định giải thể bắt buộc 11 Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012, Gồm

Lượt xem:


Hợp tác xã

Địa chỉ

Năm thành lập

Đại diện

Hợp tác xã

HTX Mạnh Thắng

TK 3, xã Tông Lạnh

2013

Nguyễn Văn Chung

HTX Cổ phần xây dựng Thái Sơn

TK 16, thị trấn Thuận Châu

2006

Bùi Văn Thái

HTX Tiến Đạt

TK 19, thị trấn Thuận Châu

2006

Nguyễn Mạnh Hà

HTX Nặm Muổi

Bản Pán, xã Chiềng Ly

2003

Cầm Văn Lung

HTX xây dựng Tiến Thành

TK 10, thị trấn Thuận Châu

2001

Bùi Văn Thể

Hợp tác xã xây dựng cổ phần Đức Duy

TK 5, thị trấn Thuận Châu

2001

Đỗ Doãn Quân

HTX Minh Hà

TK 19, thị trấn Thuận Châu

2000

Nguyễn Tiến Chinh

HTX dịch vụ xây dựng vùng cao Thuận Châu

TK 18, thị trấn Thuận Châu

2004

Vì Quyền Thào

HTX Hoa Ban

TK 12, thị trấn Thuận Châu

1998

Lò Thị Sương

HTX Nông nghiệp Púa Pá

Bản Púa, xã Thôm Mòn

1998

Lường Văn Chung

HTX Long Vương

TK 4, thị trấn Thuận Châu

2004

Vũ Kim Trọng

Lý do giải thể: Các hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã cũ, đã không còn hoạt độngtrên 12 tháng, chưa làm các thủ tục giải thể theo quy định tại điều 54, Luật Hợp tác xã năm 2012và không còn nhu cầu hoạt động.

Chủ tịch

 

Đào Tài Tuệ