DANH SÁCH  THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY KHỐI KHÓA IX

NHIỆM KỲ 2020-2025

----------

 

 

 

 

 

Đ/c: Nguyễn Trung Khải

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối

 

 

 

 

 

Đ/c: Nguyễn Văn Tải

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối

 

 

 

 

Đ/c: Vương Đình Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy Khối