Đảng ủy Sở Công thương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đảng ủy Sở Công thương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/ĐUK ngày 05/4/2021 của Đảng ủy Khối và Kế hoạch số 16-KH/ĐU ngày 03/5/2021 của Đảng ủy Sở Công thương về học tập, nghiên cứu, quát triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
CỤC THI HÀNH ÁN DẤN SỰ TỈNH SƠN LA TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG QUYÊN GÓP ỦNG HỘ, PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID19

CỤC THI HÀNH ÁN DẤN SỰ TỈNH SƠN LA TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG QUYÊN GÓP ỦNG HỘ, PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID19

Ngày 7/6/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ phát động, quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Tham dự buổi lễ gồm Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đại diện các Chi cục THADS trong tỉnh và công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh
Lan tỏa khát vọng độc lập và tinh thần dấn thân vì Tổ quốc

Lan tỏa khát vọng độc lập và tinh thần dấn thân vì Tổ quốc

TP - Con đường ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại những bài học to lớn về khát vọng độc lập dân tộc, tinh thần tự chủ, dám nghĩ dám làm, dám dấn thân cho các thế hệ trẻ hôm nay. Học tập và làm theo Bác để thế hệ trẻ kiên định với lý tưởng cách mạng, có khát vọng vươn lên, sớm hiện thực hóa khát vọng hùng cường như Bác hằng mong muốn.

XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

1- Tầm quan trọng của xây dựng Đảng về đạo đức Đạo đức là một bộ phận quan trọng của nền tảng tinh thần, góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội, xây dựng xã hội văn minh và tiến bộ. Cán bộ, đảng viên không phải chỉ tuân thủ chuẩn mực đạo đức xã hội mà còn phải gưong mẫu về đạo đức cách mạng, biết đặt lợi ích của cách mạng, của đất nước và Nhân dân lên trên lợi ích của cá nhân, hết lòng phục vụ sự nghiệp của Đảng, của Tổ quốc và Nhân dân
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CƠ QUAN ĐẢNG ỦY  VÀ CÁC ĐOÀN THỂ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUYÊN GÓP, ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CƠ QUAN ĐẢNG ỦY VÀ CÁC ĐOÀN THỂ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUYÊN GÓP, ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thực hiện Lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Kế hoạch số 156/KH-MTTQ ngày 27/5/2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La về việc Phát động hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Sơn La
KHAI TRƯƠNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH

KHAI TRƯƠNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH

Thực hiện Công văn số 177-CV/TU ngày 24/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về việc xây dựng Cổng thông tin điện tử Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, sáng ngày 01/6/2021 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Khai trương Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ  kiểm tra, giám sát cho cán bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cán bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm trong tổ chức đảng, đảng viên
HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT  ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 34- KH/TU ngày 05/4/2021của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,Kế hoạch số 36-KH/ĐUK ngày 15/4/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, ngày 22-23/4/2021 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng tại hội trường Cục thuế tỉnh và kết nối trực tuyến đến 07 điểm cầu chi cục thuế khu vực các huyện, thành phố
Từ 1 tới 12 của 53 (5 trang)
Gửi ban biên tập
Văn bản Mới
Ảnh hoạt động
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập : 1
Hôm nay : 75
Hôm qua : 120
Tổng số lượt truy cập : 8735