DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẦU MỐI CỔNG HỖ TRỢ CÔNG DÂN

(15/09/2021)

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẦU MỐI CỔNG HỖ TRỢ CÔNG DÂN TRỰC TUYẾN

STT Họ và tên Chức danh Địa chỉ SĐT Ghi chú
I Các sở , ngành      
1 Nguyễn Thị Thương Thảo  Chuyên viên  Phòn Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
0978234487  
2 Cầm Thanh Tùng  Chuyên viên  Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La 0398361023  
3 Đặng Xuân Nam  Cán bộ Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
 - Công an tỉnh 
0961600056  
II Các huyện, thành phố       
1 Nguyễn Tiến Sơn Phó Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện Quỳnh Nhai 0858489511  
2 Đoàn Quang Mạnh Phó Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện Mường La 0982714912  
3 Phan Thị Phương Thúy Chuyên viên  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Sơn La  0988705596  
4 Nguyễn Thị Thúy Hằng  Chuyên viên  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện Mai Sơn  0987538226  
5 Cầm Văn Hương Chuyên viên  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện Phù Yên  0983804028  
6 Nguyễn Thị Thu Hà Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện Yên Châu 0972385886  
7 Trương Vĩnh Linh Phó Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện Mộc Châu 0833888333  
8 Trần Chung Anh Phó Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện Vân Hồ  0986662425  
9 Lê Văn Nguyên  Chuyên viên  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện Bắc Yên  0986963566  
10 Phạm Văn Lượng  Chuyên viên  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện Sông Mã  0389519045  
11 Lường Văn Phượng Chuyên viên  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện Thuận Châu 0868243968  
12 Vũ Ngọc Dương Phó Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện Sốp Cộp 0976457929