QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG DÂN TẠI CÁC VÙNG DỊCH

(23/11/2021)

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG DÂN TẠI CÁC VÙNG DỊCH

1. Đối tượng hỗ trợ:
Là người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Sơn La hiện đang sinh sống, làm việc các tỉnh phía Nam (Bình Dương, Long An, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh) đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và có hồ sơ đăng ký đề nghị hỗ trợ.

2. Hình thức hỗ trợ:
- Hỗ trợ 1.000.000 đồng/người (bằng chữ: Một triệu đồng/người). Mỗi người được hỗ trợ một lần.
- Số tiền được chuyển khoản trực tiếp đến số tài khoản ngân hàng đăng ký trong hồ sơ đề nghị trực tuyến đủ điều kiện được phê duyệt.
- Trường hợp người đề nghị không có số tài khoàn ngân hàng, lập tài khoản Viettel Play qua số điện thoại chính chủ để nhận hỗ trợ.

3. Thời gian hỗ trợ:
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến: Nhận hồ sơ trong tháng 9.
- Thời gian xét duyệt và chi trả: Trong năm 2021.

4. Hình thức tiếp nhận hồ sơ đề nghị:
Hồ sơ đề nghị hỗ trợ được tiếp nhận bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ https://hotrocongdan.sonla.gov.vn

5. Hồ sơ đề nghị gồm:
- Giấy tờ tùy thân chứng minh là người của tỉnh Sơn La: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Sổ hộ khẩu (nếu có).
- Giấy tờ chứng minh việc đang sinh sống tại các tỉnh, thành phố phía Nam gồm một trong những giấy tờ sau: Sổ tạm trú hoặc xác nhận của đơn vị hành chính/công an/đoàn thể địa phương cấp xã nơi đang tạm trú; Xác nhận nhân sự của cơ quan/đơn vị nơi đang công tác, làm việc, lao động; Sổ khám chữa bệnh; Thẻ bảo hiểm y tế; Giấy mời hoặc giấy xác nhận tiêm phòng COVID-19 của đơn vị có thẩm quyền; Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 có xác nhận của cấp có thẩm quyền; Hợp đồng thuê nhà có công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương.

6. Quy trình thực hiện:
- Bước 1: Người dân đăng ký online theo tại địa chỉ: https://hotrocongdan.sonla.gov.vn , cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu
- Bước 2: Sở Thông tin và Truyền thông cử cán bộ thường trực tại Trung tâm điều hành thông minh - IOC để tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và chuyển cho Phòng động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố chuyển cho Công an các huyện, thành phố xác minh, thẩm định các hồ sơ đầy đủ thông tin.
- Bước 3: Dựa trên thông tin hồ sơ được cung cấp, Công an các huyện, thành phố tiến hành xác minh nhân thân người đề nghị. Việc xét duyệt thông tin người đề nghị được thực hiện thường xuyên và liên tục trên hệ thống, đảm bảo hoàn thành xử lý các hồ sơ được đăng ký trong ngày. Đồng thời, Công an các huyện, thành phố cung cấp cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố và Phòng động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố hồ sơ đã được phê duyệt có đóng dấu để phục vụ công tác lưu trữ.
- Bước 4: Sau khi nhận được xác minh của Công an các huyện, thành phố trên hệ thống, Phòng động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố có văn bản đề nghị kèm theo danh sách người đề nghị hỗ trợ gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố xem xét, quyết định.
- Bước 5: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố phê duyệt danh sách và thực hiện hỗ trợ cho người đề nghị theo số tài khoản được cung cấp. Việc phê duyệt hỗ trợ được thực hiện liên tục trong ngày, căn cứ vào xác minh của Công an các huyện, thành phố và đề nghị của Phòng động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố theo tiêu chí đảm bảo sự phối hợp kịp thời và liên tục giữa các ngành, đơn vị, không để tồn đọng.
- Bước 6: Kho bạc Nhà nước các, huyện thành phố, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện việc hỗ trợ theo yêu cầu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố đảm bảo việc hỗ trợ được thực hiện liên tục với thời gian thực hiện tối đa 01 ngày làm việc.

Trân trọng!