Hướng dẫn tạo tài khoản người dùng trên cổng Hỗ trợ công dân tỉnh Sơn La

(17/09/2021)

Hướng dẫn tạo tài khoản người dùng trên cổng Hỗ trợ công dân tỉnh Sơn La

Mục đích tạo tài khoản để công dân có thể nhận các thông báo thông qua địa chỉ email đã đăng ký. Và có thể sử dụng các tính năng bổ sung hồ sơ, theo dõi tiến độ hồ sơ trực tiếp trên cổng.

Cách đăng ký:

Bước 1: Bấm vào nút đăng ký trên cổng

Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin vào mẫu:

- Tên tài khoản: viết liền không dấu, ví dụ: phanliem

- Mật khẩu: Viết liền không dấu

- Email: Là hòm thư điện tử của bạn 

- Số điện thoại: là số viết liền không ký tự khác.

Bước 3: Bấm đăng ký 

Bước 4: Đăng nhập vào cổng

- Nhập tên tài khoản và mật khẩu vừa đăng ký vào form đăng nhập và bấm nút đăng nhập

Bước 4: Nộp hồ sơ

- Vào bảng điều khiển, chọn nộp hồ sơ để khai thông tin đề nghị hỗ trợ