Danh sách các hồ sơ chưa đạt yêu cầu cần phải bổ sung thêm thành phần hồ sơ

(07/10/2021)

Danh sách các hồ sơ chưa đạt yêu cầu cần phải bổ sung thêm thành phần hồ sơ

Hiện nay có rất nhiều hồ sơ chưa đầy đủ các thành phần hồ sơ: Ảnh CMND/CCCD. giấy xác nhận nơi đang cư trú, thông tin ngân hàng chưa đầy đủ, tên viết thiếu dấu,... Đề nghị các công dân có hồ sơ bị thiếu thực hiện bổ sung đầy đủ.

 

XEM DANH SÁCH HỒ SƠ CẦN BỔ SUNG THÊM THÀNH PHẦN HỒ SƠ