picture

Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

picture

FILE PDF: Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

FILE PDF: Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

picture

Cấp Giấy phép bưu chính (trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh)

Cấp Giấy phép bưu chính (trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh)

picture

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính (trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh)

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính (trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh)

picture

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn (trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh)

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn (trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh)

picture

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh)

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh)

picture

Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính (đối với đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính trong phạm vi nội tỉnh)

Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính (đối với đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính trong phạm vi nội tỉnh)

picture

Cấp lại Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Cấp lại Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

picture

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

picture

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

picture

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

picture

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

picture

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

picture

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

picture

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

picture

Đăng ký/Đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Đăng ký/Đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm

picture

Cấp giấy phép hoạt động in

Cấp giấy phép hoạt động in

picture

Cấp lại giấy phép hoạt động in

Cấp lại giấy phép hoạt động in

picture

Đăng ký hoạt động cơ sở in

Đăng ký hoạt động cơ sở in

picture

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

Gửi ban biên tập
Video hoạt động
Văn bản Mới
Tin tức mới
Ảnh hoạt động
Liên kết website
Thư điện tử
Thống kê truy cập
Đang truy cập : 1
Hôm nay : 13
Hôm qua : 66
Tổng số lượt truy cập : 9152