Tìm kiếm văn bản tài liệu
Nhập tên văn bản trích yếu hoặc từ khóa liên quan đến văn bản tài liệu vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy Văn bản tài liệu
Số hiệu Tên Tải File
152/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 để vận động bầu cử Tải về tại đây
151/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV để vận động bầu cử Tải về tại đây
114/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về tại đây
26/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn công tác tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND cấp cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để vận động bầu cử Tải về tại đây
Số 169/QĐ-MTTQ-BTT Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về tại đây
Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về tại đây
123/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tiếp công dân,xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phục vụ bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về tại đây
Mẫu số 07 (Gửi kèm Hướng dẫn số 23/HD-MTTQ-BTT ngày 18/02/2021 ) Tải về tại đây
Mẫu số 01/BB-BTTND (Gửi kèm Hướng dẫn số 23/HD-MTTQ-BTT ngày 18/02/2021 ) Tải về tại đây
Mẫu số 07 (Gửi kèm Hướng dẫn số 24/HD-MTTQ-BTT ngày 18/02/2021 ) Tải về tại đây
Mẫu số 01/BB-BGSĐTCCĐ ( Gửi kèm Hướng dẫn số 24/HD-MTTQ-BTT ngày 18/02/2021) Tải về tại đây
LƯU Ý KHI TỔ CHỨC GIÁM SÁT ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHẠM VI GIÁM SÁT CỦA BAN TTND Tải về tại đây
25/TTr-MTTW-BTT Thông tri hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Tải về tại đây
24/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn tổ chức kiện toàn và hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La Tải về tại đây
23/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn tổ chức kiện toàn và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La Tải về tại đây
120/KH-MTTQ-BTT Kh triển khai công tác tôn giáo năm 2021 Tải về tại đây
119 /KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2021 Tải về tại đây
Số: 21/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021 Tải về tại đây
06/NQ-MTTQ Nghị quyết Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 4, khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024 Tải về tại đây
112/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch thực hiện công tác cải cách tư pháp năm 2021 Tải về tại đây
233/BC-MTTQ-BTT Báo cáo tổng kết công tác năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 cơ quan chuyên trách của ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tải về tại đây
113/KH-MTTQ-BTT KH Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tải về tại đây
111/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch triển khai công tác Mặt trận năm 2021 Tải về tại đây
657/MTTQ-BTT CV tuyên truyền công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền năm 2021 Tải về tại đây
Từ 1 tới 24 của 24 (1 trang)
Gửi ban biên tập
Văn bản Mới
Ảnh hoạt động
Liên kết website
Thư điện tử
Thống kê truy cập
Đang truy cập : 1
Hôm nay : 13
Hôm qua : 66
Tổng số lượt truy cập : 9152