• 1745/BC-BHXH (26/06/2020) - Báo cáo việc giải quyết khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
  • 657/CT-NVDTPC (23/06/2020) - Công văn v/v giải quyết khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh Sơn La
  • 262/BC-SXD (24/6/2020) - Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025
  • 1212/QĐ-UBND (15/06/2020) - Quyết định về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán lập định mức phối vật liệu sử dụng cát nghiền nhân tạo cho bê tông và vữa trên địa bàn tỉnh Sơn La
  • 84/NQ-CP (29/05/2020) - Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ : Về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19
  • 1588/UBND-TH (24/05/2020) - Công văn v/v tăng cường thực hiện các nhiệm vụ giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2020
  • 66/KH-MTTQ-BTT (23/04/2020) - Kế hoạch Phát động phong trào thi đua và triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
  • 556/CT-NVDTCP (22/05/2020) - Công văn v/v giải quyết khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh
  • 01/TB-TCTDDCI (11/5/2020) - Thông báo Kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ngành (DDCI) tỉnh Sơn La năm 2019
  • 07/CT-UBND (15/5/2020) - Chỉ thị về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội
http://soikeo.info