• 10/SBA-BTT (12/01/2023) - Công văn v/v triển khai công tác an sinh xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán 2023
  • 09/SBA-BTT (12/01/2023) - Công văn v/v tăng cường xúc tiến thương mại, phát triển thương mại điện tử và chuyển đổi số trong doanh nghiệp
  • 2591/QĐ-UBND (12/12/2022) - Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022- 2025.
  • 273/KH-UBND (18/11/2022) - Kế hoạch Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022.(thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi g
  • 1658/QĐ-TTg (01/10/2021) - Quyết định số 1658/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050
  • 70/2022/NĐ-CP (27/09/2022) - Nghị định số 70/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ
  • 49/2022/NĐ-CP (29/07/2022) - Nghị định 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế GTGT
  • 03/2022/QH15 (11/01/2022) - Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành
  • 1945/HD-SNV (02/11/2022) - Hướng dẫn Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, năm 2022
  • 144/SBA-VP (01/11/2022) - Công văn v/v phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực xây dựng Quý IV/2022