• 13/KH-SBA (31/05/2023) - Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 17/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
  • 205/BC-CTK (25/05/2023) - Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Sơn La tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023
  • 470/CĐ-TTg (26/5/2023) - Công điện số 470/CĐ-TTg về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp
  • 88/SBA-BTT (17/05/2023) - Công văn v/v đăng ký tham dự các chương trình tập huấn do VCCI tổ chức năm 2023
  • 1677/UBND-KT (12/05/2023) - Công văn v/v đẩy mạnh các giải pháp trong hoạt động phát triển sản xuất, xuất khẩu cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Sơn La.
  • 51/TB-SKHĐT (11/05/2023) - THÔNG BÁO Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Sở với cá nhân tổ chức, doanh nghiệp; công chức, người lao động ngành kế hoạch và đầu tư về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 (lần 1)
  • 23/2023/TT-BTC (25/4/2023) - Thông tư số 23/2023/TT-BTC của Bộ Tài Chính về về tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định cơ quan Nhà nước
  • 474/CTSLA-KK (21/04/2023) - Công văn v/v hướng dẫn gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2023 theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP
  • 12/2023/NĐ-CP (14-04-2023) - Nghị định số 12/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023
  • 14/2022/QH15 (15/11/2022) - Luật Phòng, chống rửa tiền 2022