• 31/CV-VPSBA (25/3/2020) - V/v gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp và hỗ trợ người nộp thuế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
  • 30/CV-VPSBA (25/3/2020) - V/v triển khai hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ bảo hiểm hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19
  • 05/CT_UBND (31/3/2020) - Chỉ thị 05 về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
  • 528/SXD-KTXD,HTKT (20/3/2020) - Công văn trả lời khó khăn, vướng mắc của HHDN trong lĩnh vực xây dựng
  • 26/CV-SBA (18/3/2020) - CV_ 26 đề nghị tổng hợp khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh gửi tỉnh ủy
  • 274/KHCN-QLCN&ChN (11/3/2020) - Công văn số 274/KHCN-QLCN&ChN ngày 11/3/2020 của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La v/v đề nghị đăng tải và xin ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định Quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La
  • 55/KH-MTTQ-BTT (10/3/2020) - Kế hoạch 55/KH-MTTQ-BTT ngày 10/3/2020 của UBMTTQVN tỉnh Sơn La về việc Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020
  • 162/SLA1 (11/3/2020) - V/v phối hợp cung cấp thông tin khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19
  • 283/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN (05/3/2020) - Công văn số 283/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 05/3/2020 của Sở Lao động Thương binh và xã hội đề xuất chuẩn bị nội dung đối thoại của Hội đồng quốc gia về ATVSLĐ năm 2020
  • 19/CV-VPSBA (gày 06/3/202) - Dự thảo THÔNG TƯ Quy định danh mục công việc nhẹ người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi được làm
http://soikeo.info