• 2130/QĐ-UBND (29/8/2019) - Quyết định ban hành quy định MCLT giữa Cơ nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Sơn La
  • 2127/QĐ-UBND (29/8/2019) - Quyết định ban hành quy chế phối hợp QLNN đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La
  • 04/NQ-SBA (05/07/2019) - Nghị quyết phiên họp lần thứ XII - BCH HHDN tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020
  • 12/KH-SBA (08/7/2019) - Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập HHDN tỉnh, 15 năm ngày Doanh nhân Việt Nam
  • 16/BC-SBA (06/7/2019) - Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019
  • 53/CV-SBA (04/5/2019) - Công văn V/v hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh trong xây dựng năm 2019
  • 344/BC-STNMT (11/4/2019) - Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại doanh nghiệp Quý I/2019
  • 2666 (19/11/2018) - V/v một số đề xuất nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với doanh nghiệp nữ
  • 30/CV-SBA (14/3/2019) - Công văn V/v phòng chống dịch tả lợn Châu Phi
  • 23/CV-SBA (06/3/2019) - Công văn vv đăng ký tham gia Ngày hội việc làm của TT Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh
Soi Keo Bong Da