• 2242/SKHĐT-ĐKKD (08/11/2019) - Công văn V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Công văn của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP
  • 1142/KHCN-QLCN&Chn (29/10/2019) - Công văn V/v hướng dẫn hồ sơ, thủ tục nhận hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
  • 68/2019/NĐ-CP (14/8/2019) - Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về chi phí quản lý đầu tư xây dựng
  • 3466/UBND-TH (15/10/2019) - Thực hiện QĐ của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030
  • 1062/BC-STNMT (08/10/2019) - Báo cáo Kết quả Hội nghị tiếp xúc, đối thoại doanh nghiệp lĩnh vực TNMT quý III/2019
  • 55/2019/NĐ-CP (24/6/2019) - Nghị định số 55/2019/NĐ-CP
  • 203/KH-UBND (01/10/2019) - Kế hoạch về việc tổ chức ngày Doanh nghân Việt Nam năm 2019
  • TB132/VP-SBA (02/10/219) - Thông báo về thời gian tổ chức hội thao Chào mừng kỷ niệm 15 năm "Ngày Doanh nhân Việt Nam", 10 năm thành lập Hiệp hội Doanhn nghiệp tỉnh
  • 2341/QĐ-UBND (17/9/2019) - Quyết định về việc thành lập Tổ công tác về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, sở, ngành (DDCI) tỉnh Sơn La
  • 2033/PTM-ITB (06/9/2019) - Công văn V/v đào tạo, khảo sát thực tế tại Australia năm 2019
Soi Keo Bong Da