Quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu

Quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu

Lượt xem:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BKHĐT quy định về quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Hướng dẫn đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu

Hướng dẫn đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu

Lượt xem:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Lượt xem:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Bộ Tài chính bãi bỏ 7 thông tư trong lĩnh vực đầu tư công

Bộ Tài chính bãi bỏ 7 thông tư trong lĩnh vực đầu tư công

Lượt xem:

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BTC bãi bỏ toàn bộ 7 thông tư trong lĩnh vực đầu tư công, có hiệu lực từ ngày 25/2/2024.
8 vị trí công tác lĩnh vực Đầu tư phải định kỳ chuyển đổi

8 vị trí công tác lĩnh vực Đầu tư phải định kỳ chuyển đổi

Lượt xem:

Các vị trí công tác thuộc lĩnh vực Đầu tư gồm thẩm định, cấp giấy chứng nhận đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và của Việt Nam ra nước ngoài; đấu thầu và quản lý đấu thầu... phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác từ 03 năm đến 05 năm.
UBND tỉnh triển khai thực hiện định hướng hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025

UBND tỉnh triển khai thực hiện định hướng hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025

Lượt xem:

Ngày 02/4/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về định hướng hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025
Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đến năm 2045 tại kỳ họp Chuyên đề lần thứ 7

Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đến năm 2045 tại kỳ họp Chuyên đề lần thứ 7

Lượt xem:

Ngày 29/4/2021, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 275/NQ-HĐND về thông qua nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đến năm 2045.
Tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà”

Tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà”

Lượt xem:

Ngày 11/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 77/UBND-KT về phổ biến tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà”.
Thông báo về việc bổ sung thông tin vào danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025

Thông báo về việc bổ sung thông tin vào danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025

Lượt xem:

Ngày 30/12/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã ban hành Thông báo số 2374/TB-SKHĐT về việc bổ sung thông tin vào danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
Áp dụng định mức “Làm và thả rọ đá” (mã hiệu AL.15100) theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019

Áp dụng định mức “Làm và thả rọ đá” (mã hiệu AL.15100) theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019

Lượt xem:

Để trả lời một số câu hỏi thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng tại Hội nghị đối thoại với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh về tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực đầu tư công trình xây dựng; Sở Xây dựng tỉnh đã có văn bản số 1408/SXD-KT,HT ngày 17/7/2020 đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn áp dụng định mức dự toán công tác Làm và thả rọ đá (mã hiệu AL.15100) trong Định mưc phần Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.
Hướng dẫn các quy định về điều kiện kinh doanh và năng lực kỹ thuật đối với cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy

Hướng dẫn các quy định về điều kiện kinh doanh và năng lực kỹ thuật đối với cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy

Lượt xem:

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Sơn La tại công văn số 2096/UBND-KT về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ngày 19 tháng 8 năm 2020, Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La đã ban hành hướng dẫn về các quy định về điều kiện kinh doanh và năng lực kỹ thuật đối với cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy.
Xin ý kiến vào dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP

Xin ý kiến vào dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP

Lượt xem:

Ngày 13/05/2020, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhận được công văn số405/ĐĐBQH-VP của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La về việc xin ý kiến vào dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV.
Xin ý kiến vào dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Xin ý kiến vào dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Lượt xem:

Ngày 06/05/2020, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhận được công văn số 403/ĐĐBQH-VP của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La về việc xin ý kiến vào dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV.
VCCI: Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh, Sơn La xếp vị trí 49/63

VCCI: Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh, Sơn La xếp vị trí 49/63

Lượt xem:

Ngày 16-4, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp tổ chức Lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2014. Vị trí quán quân thuộc về Đà Nẵng. Sơn La xếp thứ 49/63 tỉnh thành và thuộc vào nhóm tương đối thấp.