SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH SƠN LA

           I. BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG TRỰC

           1. BAN THƯỜNG TRỰC 

1 Ông Nguyễn Quốc Khánh Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch 
2 Ông Nguyễn Ngọc Sơn Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quỳnh Ngọc Phó Chủ tịch Thường trực
3 Ông Trần Duy Trinh Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La Phó Chủ tịch
4 Ông Nguyễn Thế Dũng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và PT Việt Nam- CN Sơn La Phó Chủ tịch
5 Ông Nguyễn Xuân Minh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị, Chi hội trưởng Chi hội Doanh nghiệp Thành phố Phó Chủ tịch
6 Ông Phạm Ngọc Quyết Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Quyết Chi hội trưởng Chi hội Doanh nghiệp Mai Sơn Phó Chủ tịch
7 Ông Phạm Hải Nam Tổng Giám đốc công ty CP Giống Bò Sữa Mộc Châu Phó Chủ tịch
8 Ông Phạm Duy Hoàn Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Kim Sơn Ủy viên Ban Thường trực
9 Ông Nguyễn Thành Lương Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Sơn La Ủy viên Ban Thường trực
10 Ông Bùi Việt Hoàng Giám đốc Viễn thông Sơn La (VNPT Sơn La) Ủy viên Ban Thường trực
11 Bà Cao Kim Dung Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Tổng Thư ký

       

               2. BAN CHẤP HÀNH    

12 Ông Nguyễn Duy Chánh Giám đốc Công ty Cổ phần Vinatea Mộc Châu Ủy viên
13 Ông Nguyễn Văn Dũng Giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình CN Sơn La Ủy viên
14 Ông Nguyễn Tiến Thuận Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ khí Sơn La Ủy viên 
15 Ông Nguyễn Nam Thành  Giám đốc Công ty CP Đầu tư XD Nam Thành Ủy viên 
16 Ông Lộc Mậu Triển Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Chiềng Sung Ủy viên
17 Bà Cầm Phương Vân Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình CN Sơn La, Chủ nhiệm CLB Nữ Doanh nhân Ủy viên 
18 Ông Phạm Công Hoan Chi hội trưởng Chi hội Doanh nghiệp Sông Mã Ủy viên 
19 Ông Cầm Văn Lung Giám đốc DNTN Nậm Muổi, Chi hội trưởng Chi hội Doanh nghiệp huyện Thuận Châu Ủy viên 
20 Ông Phạm Văn Doanh Giám đốc, Công ty TNHH XD&PT Trung Kiên Tây Bắc, Chi hội trưởng Chi hội Doanh nghiệp Quỳnh Nhai Ủy viên 
21 Ông Bùi Văn Quang Giám đốc Công ty TNHH Trang Quang, Chi hội trưởng Chi hội Doanh nghiệp Sốp Cộp Ủy viên 
22 Ông Vương Văn Hải Chủ tịch Hội Cà phê Ủy viên 
23 Ông Nguyễn Văn Chung Giám đốc, Công ty TNHH Đầu tư XD Hoàng Chung Ủy viên 
24 Ông Nguyễn Long Quân Giám đốc Công ty TNHH Quân Huyền, Chi hội trưởng Chi hội Doanh nghiệp Yên Châu Ủy viên 
25 Bà Nguyễn Thị Thanh Hải Phó Tổng biên tập Báo Sơn La Ủy viên 
26 Ông Phạm Văn Bằng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Sơn La Ủy viên 
27 Ông Phạm Tiến Đạt Giám đốc Công ty Cổ phần Thành Môn Ủy viên 
28 Ông Trần Quyết Chiến Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước Sơn La Ủy viên 
29 Ông Đỗ Mạnh Thắng Chi hội phó Chi hội Doanh nghiệp huyện Bắc Yên Ủy viên 
30 Ông Hà Anh Tuấn  Giám đốc Công ty TNHH Dung Tuấn, Chi hội trưởng Chi hội Doanh nghiệp huyện Mường La Ủy viên 
31 Ông Trần Ngọc Hiếu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Mía đường Sơn La Ủy viên 
32 Ông Nguyễn Trung Hoàng Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần NTF Hoàng Phát Ủy viên 
33 Ông Nguyễn Mạnh Hùng Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Ủy viên 
34 Bà Trần Kim Thành Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Ủy viên 
35 Ông Doãn Văn Hiển Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương binh 30/4 Ủy viên 
36 Ông Đàm Xuân Phương Phó Giám đốc Đài phát thanh - truyền hình Ủy viên 
37 Ông Lê Lam Thanh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phú Minh Uỷ viên
38 Ông Nguyễn Huy Thịnh Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN chi nhánh Sơn La Uỷ viên
39 Ông Tạ Huy Dự Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Phù Yên Uỷ viên
40 Ông Khuất Duy Dũng Chi hội trưởng Chi hội Doanh nghiệp huyện Vân Hồ Uỷ viên
41 Ông Phùng Thế Hùng Giám đốc Bưu điện tỉnh Sơn La Uỷ viên
42 Ông Nguyễn Huy Bảy Giám đốc Công ty TNHH MTV Sơn Hưng Trung, Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh, Cựu quân nhân Uỷ viên
43 Ông Nguyễn Thanh Tùng Giám đốc Chi nhánh Sơn La - Công ty CP thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao Uỷ viên

          II. CÁC CHI HỘI, BAN CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC

          2.1.  PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN:

  • Văn phòng Hiệp hội
  • Ban Đào tạo, phát triển hội viên và Thi đua khen thưởng
  • Ban Hỗ trợ pháp lý, Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư
  • Ban Tài chính, tuyên truyền

         2.2. CÁC CHI HỘI TRỰC THUỘC – Gồm 11 chi hội

          2.2.1. Chi hội Doanh nghiệp Thành Phố

          2.2.2. Chi hội Doanh nghiệp huyện Mai Sơn

          2.2.3. Chi hội Doanh nghiệp huyện Yên Châu

          2.2.4. Chi hội Doanh nghiệp huyện Mộc Châu

          2.2.5. Chi hội Doanh nghiệp huyện Bắc Yên

          2.2.6. Chi hội Doanh nghiệp huyện Thuận Châu

          2.2.7. Chi hội Doanh nghiệp huyện Quỳnh Nhai

          2.2.8. Chi hội Doanh nghiệp huyện Sông Mã

          2.2.9. Chi hội Doanh nghiệp huyện Sốp Cộp

          2.2.10. Chi hội Doanh nghiệp huyện Mường La

          2.2.11. Chi hội Doanh nghiệp huyện Vân Hồ

        III. CÁC TỔ CHỨC HỘI THÀNH VIÊN

  1. Hiệp hội Du lịch
  2. Hội Cà Phê Sơn La
  3. Câu Lạc bộ Nữ Doanh nhân Sơn La
  4. Hội Doanh nghiệp huyện Phù Yên
  5. Hội Doanh nhân trẻ Sơn La
  6. Hội Doanh nhân Cựu quân nhân, Cựu chiến binh tỉnh Sơn La